główna zawartość

Błąd 404!

Nie znaleziono strony

Strona, którą wywołałeś nie została odnaleziona. Być może użyłeś błędnego linku, lub błędnie wpisałeś adres URL. Być może strona została przeniesiona, odrzucona lub występowała w przeszłości i już nie istnieje. Przepraszamy.

Co można zrobić...

Informacje te mogą być nadal dostępne. Można próbować szukać informacji w mapie serwisu.
Ponadto można skorzystać z wyszukiwarki.

artykuł nr 6

OGŁOSZENIE nr 7/2015 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ...

UWAGA OFERENCI!!! Zgodnie z § 4Ust. 6 z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe tj. „Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny albo wysokości rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości, w tym z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy”. Wysokość postąpienia ustalono zgodnie z załączn...

artykuł nr 7

OGŁOSZENIE nr 6/2015 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ...

UWAGA OFERENCI!!! Zgodnie § 4 Ust. 6 z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 roku w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe tj. ?Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpienia, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny albo wysokości rocznych opłat z tytułu korzystania z nieruchomości, w tym z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy?. Wysokość postąpienia ustalono zgodnie z załącznikiem nr 1 do...

artykuł nr 8

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr ZP-370-3/15/RS pn....

pkt. XVIII ust. 2 SIWZ został zmieniony zapis i otrzymuje następującą treść XVIII. Opis sposobu przygotowania oferty. ... 2. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych, a nie dopuszcza ofert wariantowych.

artykuł nr 9

Zapytanie ofertowe nr ZO-5/2015/ŁU: przedmiotem zamówienia wynajęcie autokaru wraz z kierowcą na czas trwania wycieczki terenowej 11 grudnia 2015 w trakcie konferencji organizowanej w ramach działań w projekcie LIFE 09NAT/PL/000254

artykuł nr 10

Zapytanie ofertowe nr ZO-4/2015/ŁU przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na zapewnieniu noclegów, wyżywienia, drobnego poczęstunku oraz sali konferencyjnej na organizowaną przez Park Narodowy Ujście Warty w dniach 10-11 grudnia 2015 r. konferencję w ramach projektu LIFE09 NAT/PL/000254