główna zawartość
artykuł nr 6

Zawiadomienie o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty pn. wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej nr O.3500.13.2017/II.ZP.1

Załączniki:
zawiadomienie 1.41 MB
artykuł nr 7

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DO OGŁOSZENIA nr 2/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY

Do licytacji nr 12,18,20 zostały złożone skargi do Ministra Środowiska, do rozstrzygnięcia wstrzymuje się czynności związane z postępowaniem przetargowym.

Uwaga

Z uwagi na błędy pisarskie zostały usunięte informacje o wyniku przetargu do licytacji nr 11, 13-17 oraz 19 opublikowane w dniu 15 lutego 2019 r. W dniu 20 lutego 2019 r. zostają opublikowane skorygowane informacje o wyniku przetargu do licytacji nr 11, 13-17 oraz 19.

artykuł nr 8

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DO OGŁOSZENIA nr 1/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTYW RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Do licytacji nr 10 został złożona skarga do Ministra Środowiska, do rozstrzygnięcia wstrzymuje się czynności związane z postępowaniem przetargowym.

Uwaga

Z uwagi na błędy pisarskie zostały usunięte informacje o wyniku przetargu do licytacji od 1 do 9 opublikowane w dniu 15 lutego 2019 r. W dniu 20 lutego 2019 r. zostają opublikowane skorygowane informacje o wyniku przetargu do licytacji od 1 do 9.

 

artykuł nr 9

DOTYCZY: OGŁOSZENIA nr 4/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTYW RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Zgodnie z par 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe dyrektor Parku Narodowego "Ujście Warty" postanowił odstąpić od przeprowadzenia licytacji publicznych nr 36,37,38,39,40,41,42,43
przewodniczący komisji przetargowej
Roman Skudynowski

artykuł nr 10

DOTYCZY: OGŁOSZENIE nr 3/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTYW RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWAPROTOKÓŁ z przebiegu przetargu na wykonywanie zadań ochronnych w ramach dzierżawy gruntów Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Parku Narodowego „Ujście Warty” dnia 12 lutego 2019 r. (licytacja nr 28, 29, 30, 31, 32)odstąpienie od przetargu nieograniczonego w trybie licytacji publicznej ustnej

Zgodnie z par 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe dyrektor Parku Narodowego "Ujście Warty" postanowił odstąpić od przeprowadzenia licytacji publicznych nr 28, 29, 30, 31, 32
przewodniczący komisji przetargowej
Roman Skudynowski