główna zawartość
artykuł nr 6

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej przetargu nieograniczonego D.3500.1.2018

artykuł nr 7

Zawiadomienie o wyniku postępowania dot. Utwardzenie nawierzchni grobli (szlaku pieszego) na ścieżce przyrodniczej „Olszynki” - unieważnienie

artykuł nr 8

INFORMCJA O WYNIKU PRZETARGU NR 2/2018

artykuł nr 9

INFORMCJA O WYNIKU PRZETARGU NR 1/2018

artykuł nr 10

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu skargi Arta Sp. z o.o....

w sprawie przetargów nr 1/2018 i 2/2018 z dnia 21 maja 2018 r. dot. "Wykonywania zadań ochronnych w Parku Narodowym "Ujście Warty" w ramach dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa" skarga została uznana za bezzasadną w załączeniu szczegółowe uzasadnienie