główna zawartość
artykuł nr 11

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej...

W dniu 23 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa o udzielenie zamówienia z firmą Wiertconsulting Sp. z o.o.

artykuł nr 12

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszej nr D.3500.7.2016 pn. Budowa wieży widokowej na Czarnowskiej Górce wraz z miejscem odpoczynkowo-postojowym

artykuł nr 13

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego nr:D.3500.7.2016pn. Budowa ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. drewnianą kładką oraz wieżą widokową.

artykuł nr 14

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu nieograniczonego ogłoszonego w BZP pod numerem 602-142-N-2017 w dniu 13-10-2017 r. pn. Utrzymanie ścieżki przyrodniczej "Olszynki" poprzez wymianę nawierzchni fragmentu ścieżki przyrodniczej

artykuł nr 15

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak:D.3500.1.2017 Utrzymanie infrastruktury turystyczno-edukacyjnej ścieżki przyrodniczej OlszynkiUWAGA!!!W dniu 17 października 2017 r. powtórnie wykonano ocenę złożonej najkorzystniejszej ofert dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający po dokonaniu ponownej oceny, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej