główna zawartość
artykuł nr 1

OGŁOSZENIE NR A.3500.1.2018 O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY PARKU NARODOWEGO ,,UJŚCIE WARTY'' PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI ASYSTENTA KOORDYNATORA DS. EDUKACJI I PROMOCJI

artykuł nr 2

OGŁOSZENIE NR A.3500.1.2019 O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY PARKU NARODOWEGO ,,UJŚCIE WARTY'' PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI ASYSTENTA KOORDYNATORA DS. EDUKACJI I PROMOCJI

artykuł nr 3

OGŁOSZENIE NR A.110.1.2018 O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNEGO SPECJALISTY PARKU NARODOWEGO ,,UJŚCIE WARTY'' PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ KOORDYNATORA PROJEKTU

Załączniki:
OGŁOSZENIE_GŁÓWNY SPECJALISTA 442.85 KB
artykuł nr 4

OGŁOSZENIE NR A.110.2.2018 O NABORZE NA STANOWISKO...

Dyrektor Parku Narodowego Ujście Warty w Chyrzynie ogłasza otwarty nabór na stanowisko Specjalisty pełniącego funkcję asystenta koordynatora projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym w ramach działania 2.4 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE NR A.110.1.2018 O NABORZE NA STANOWISKO GŁÓWNY...

Dyrektor Parku Narodowego Ujście Warty w Chyrzynie ogłasza otwarty nabór na stanowisko Głównego Specjalisty pełniącego funkcję koordynatora projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym w ramach działania 2.4 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020