główna zawartość
artykuł nr 6

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście warty” w Chyrzynie ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko Specjalisty pełniącego funkcję asystenta koordynatora projektu pn. Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym w ramach działania 2.4 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

artykuł nr 7

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście warty” w Chyrzynie ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko Głównego Specjalisty pełniącego funkcję koordynatora projektu pn. Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym w ramach działania 2.4 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020