główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 666

1. Data: 2018-03-08 13:28
Dział: Projekty > POIiŚ > Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym > Nabór do zarządzania projektem
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Parku Narodowego „Ujście warty” w Chyrzynie ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko Specjalisty pełniącego funkcję asystenta koordynatora projektu pn. Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym w ramach działania 2.4 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Wykonanie: Roman Skudynowski
2. Data: 2018-03-08 13:27
Dział: Projekty > POIiŚ > Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym > Nabór do zarządzania projektem
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Parku Narodowego „Ujście warty” w Chyrzynie ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko Specjalisty pełniącego funkcję asystenta koordynatora projektu pn. Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym w ramach działania 2.4 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Wykonanie: Roman Skudynowski
3. Data: 2018-03-08 13:26
Dział: Projekty > POIiŚ > Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym > Nabór do zarządzania projektem
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyrektor Parku Narodowego „Ujście warty” w Chyrzynie ogłasza otwarty nabór ofert na stanowisko Specjalisty pełniącego funkcję asystenta koordynatora projektu pn. Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym w ramach działania 2.4 Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Wykonanie: Roman Skudynowski