główna zawartość

Rejestr zmian dokumentu oznaczonego ID = 678

1. Data: 2018-03-22 14:59
Dział: Projekty > POIiŚ > Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym > Nabór do zarządzania projektem
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE NR A.110.2.2018 O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY PARKU NARODOWEGO UJŚCIE WARTY PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU
Wykonanie: Roman Skudynowski
2. Data: 2018-03-22 14:58
Dział: Projekty > POIiŚ > Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym > Nabór do zarządzania projektem
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE NR A.110.2.2018 O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY PARKU NARODOWEGO UJŚCIE WARTY PEŁNIĄCEGO FUNKCJĘ ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU
Wykonanie: Roman Skudynowski