główna zawartość
artykuł nr 1

Przetarg nieograniczony nr A.3500.1.2018 pn. Wykonanie wystaw i wyposażenia wnętrz oraz wykonanie szczegółowych scenariuszy wystaw Ośrodka Muzealno - Edukacyjnego

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Ośrodka Muzealno - Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym”, współfinansowanego ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach Działania 2.4 - Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.