artykuł nr 1

Kontakt

obrazek

Park Narodowy "Ujście Warty"

Chyrzyno 1
69-113 Górzyca
NIP:598-16-29-880
REGON: 081005974

tel. (95) 7524027
fax (95) 7524027 w.16

e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
www: www.pnujsciewarty.gov.pl

Zespół finansowo-księgowy

tel. (95) 7524028, (95) 7524016 wew. 221
e-mail: ksiegowosc@pnujsciewarty.gov.pl

Zespół do spraw administracyjnych Parku

tel. (95) 7524016 wew. 223
e-mail: administracja@pnujsciewarty.home.pl

Zespół ds. ochrony przyrody i monitoringu

tel. (95) 7524027 wew. 222 lub 217
e-mail: przyroda@pnujsciewarty.gov.pl

Samodzielne stanowisko ds. obsługi sekretariatu

tel. (95) 7524027, (95) 7524016
e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Zespół ds. edukacji przyrodniczej, udostępniania Parku

tel. (95) 7524026, (95) 7524016 wew. 218, 220
e-mail: edukacja@pnujsciewarty.gov.pl

Straż Parku

tel. (95) 7524027 wew. 213, 214
e-mail: straz@pnujsciewarty.gov.pl