artykuł nr 1

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego „Ujście Warty”

artykuł nr 2

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty