artykuł nr 1

Wykonanie planu finansowego przychodów i kosztów w 2012

Budżet

Przychody_wykonanie Parku Narodowego Ujście Warty w rok 2012 wynosi 4 631 000,00 zł.

Koszty_wykonanie Parku Narodowego Ujście Warty w rok 2012 wynosi 4 699 000,00 zł.