artykuł nr 1

Park Narodowy "Ujście Warty": DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW TERENOWYCH - TYPU PICK-UPOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy. Ogłoszenie nr 545040-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

UWAGA:

ZMIANA ZAPISU SIWZ

AKTUALNY ZAPIS MA NASTĘPUJĄCE BRZMIENIE

W pkt XII ust. 2 SIWZ: MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

Otwarcie publiczne ofert nastąpi w dniu 9 czerwca 2020 r., o godz. 15:00., poprzez aplikację ZOOM:

link: https://zoom.us/j/95933813172?pwd=aVBNUzF1RzlQcUpKZ2ZNWVh0UytZUT09

Meeting ID: 959 3381 3172

hasło: 8sdba9

 

artykuł nr 2

DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW TERENOWYCH - TYPU PICK-UP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Ogłoszenie nr 538103-N-2020 z dnia 2020-05-08 r.

  1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl w terminie do dnia 22 maja 2020 roku, godz. 9.00
  2. Publiczne otwarcie ofert  zostanie  dokonane  w dniu  22 maja 2020 o godzinie 12:00 poprzez aplikację ZOOM, link: https://zoom.us/j/94187492554

 

Uwaga!!!

W dniu 11.05.2020 r.  zmieniono załącznik nr 7 aktualny zapis otrzymuje następujące brzmienie:

§ 5.

1. Strony ustalają, że kompletny i zdatny do umówionego użytku przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 30 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu pn. dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2023 znak sprawy: A.222.14.2019

artykuł nr 4

Ogłoszenie o zamówieniu nr A.200.9.2019 pn. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU SUV Z NAPĘDEM 4X4, O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM”

artykuł nr 5

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: A.240.4.2019 pn. „sukcesywny zakup paliw tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów i maszyn dla Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2023”