artykuł nr 1

Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę...

Uwaga: Zmianie ulega załącznik nr 2 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie parametru "maksymalne zanurzenie przy maksymalnym załadunku" i w związku z tym termin składania ofert zostaje przedłużony do dnia 25.08.2022 r. godzina 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.08.2022 r. o godzinie 12.30.