artykuł nr 1

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY A.222.12.2020 pn.: Szlaban - dostawa i montaż wraz z kompletem 5 pilotów.

artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIApn. usługa polegająca na koszeniu łąk oraz całkowitym zbiorze siana w baloty z terenu Obwodu Ochronnego Polder Północny - Witnica i Obwodu Ochronnego Chyrzyno w Parku Narodowym ,,Ujście Warty”. Znak sprawy: A.402.4.2020

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. zakup systemu do zliczania turystów na ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem”. Znak Sprawy: D.035.1.2019

artykuł nr 4

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY pn. nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn.: „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak sprawy: D.3500.3.2019

artykuł nr 5

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY pn. „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak sprawy: D.3500.3.2019