artykuł nr 1

DYREKTOR PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY”OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY. Znak sprawy: S.110.1.2020.JH na stanowisko Strażnika Straży Parku

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” ; Chyrzyno 1 ; 69 – 113 Górzyca godz. do godziny 12.00  dnia 17.07. 2020r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – STRAŻNIK STRAŻY PARKU,  lub przesłać skany dokumentów na adres: sekretariat@pnujsciewarty.gov.p

artykuł nr 2

DYREKTOR PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY”OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY.Znak sprawy: 0.110.3.2020 na stanowisko Specjalista ds. ochrony przyrody

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” ; Chyrzyno 1 ; 69 – 113 Górzyca godz. Do godziny 12.00  dnia 08 czerwca 2020r. w zamkniętej wraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – SPECJALISTA - OCHRONA PRZYRODY, O.110.3.2020” lub przesłać skany dokumentów na adres: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl .

artykuł nr 3

DYREKTOR PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY”OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY.Znak sprawy: 0.110.2.2020 na stanowisko Specjalista ds. ochrony przyrody

 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” ; Chyrzyno 1 ; 69 – 113 Górzyca godz. Do godziny 12.00  dnia 08 czerwca 2020r. w zamkniętej wraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – SPECJALISTA - OCHRONA PRZYRODY, O.110.2.2020” lub przesłać skany dokumentów na adres: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl .

artykuł nr 4

DYREKTOR PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY”OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - SPECJALISTA DS. OCHRONY PRZYRODY

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” ; Chyrzyno 1 ; 69 – 113 Górzyca do godziny 12.00  dnia 15 maj 2020r. w zamkniętej wraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – SPECJALISTA - OCHRONA PRZYRODY” lub przesłać skany dokumentów na adres: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl .

artykuł nr 5

DYREKTOR PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY”OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY pn.Specjalista ds. ochrony przyrody - specjalność zoologia - ornitologia

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” ;  Chyrzyno 1 ; 69 – 113 Górzyca godz. Do godziny 12.00  dnia 27 marca 2020r. w zamkniętej wraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – SPECJALISTA - OCHRONA PRZYRODY” lub przesłać skany dokumentów na adres: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl .