artykuł nr 1

Umowa nr 35/2017/Wn04/OP-wk/D o dofinansowanie w...

Kwota dofinansowania: 140 000,00 złotych