główna zawartość
artykuł nr 16

INFORMCJA O WYNIKU PRZETARGU NR 2/2018

artykuł nr 17

INFORMCJA O WYNIKU PRZETARGU NR 1/2018

artykuł nr 18

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu skargi Arta Sp. z o.o....

w sprawie przetargów nr 1/2018 i 2/2018 z dnia 21 maja 2018 r. dot. "Wykonywania zadań ochronnych w Parku Narodowym "Ujście Warty" w ramach dzierżawy nieruchomości Skarbu Państwa" skarga została uznana za bezzasadną w załączeniu szczegółowe uzasadnienie

artykuł nr 19

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej...

W dniu 23 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa o udzielenie zamówienia z firmą Wiertconsulting Sp. z o.o.

artykuł nr 20

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszej nr D.3500.7.2016 pn. Budowa wieży widokowej na Czarnowskiej Górce wraz z miejscem odpoczynkowo-postojowym