główna zawartość
artykuł nr 16

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak:D.3500.1.2017 Utrzymanie infrastruktury turystyczno-edukacyjnej ścieżki przyrodniczej OlszynkiUWAGA!!!W dniu 17 października 2017 r. powtórnie wykonano ocenę złożonej najkorzystniejszej ofert dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający po dokonaniu ponownej oceny, informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej

artykuł nr 17

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Znak: S.3500.2.2017

artykuł nr 18

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego nr S.3500.1.2017

artykuł nr 19

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ przetargu...

Opracowanie pełno branżowego projektu budowy i wykonania wystaw - Ośrodka muzealno-edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę