główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2020-04-06 15:12
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Zawiadomienie o wyniku postępowania >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY pn. „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak sprawy: D.3500.3.2019
Wykonanie: Roman Skudynowski
2. Data: 2020-04-03 13:15
Dział: Prawo > Zarządzenia Dyrektora Parku Narodowego Ujście Warty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie dotyczące czasowego ograniczenia udostępniania obszaru Parku Narodowego "Ujście Warty"
Wykonanie: Roman Skudynowski
3. Data: 2020-04-03 13:12
Dział: Prawo > Zarządzenia Dyrektora Parku Narodowego Ujście Warty
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie dotyczące czasowego udostępniania obszaru Parku Narodowego "Ujście Warty"
Wykonanie: Roman Skudynowski
4. Data: 2020-04-02 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Zawiadomienie o wyniku postępowania >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY pn. nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn.: „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak sprawy: D.3500.3.2019
Wykonanie: Roman Skudynowski
5. Data: 2020-04-02 12:35
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Zawiadomienie o wyniku postępowania >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY pn. nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn.: „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak sprawy: D.3500.3.2019
Wykonanie: Roman Skudynowski
6. Data: 2020-04-02 12:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Zawiadomienie o wyniku postępowania >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY pn. nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak sprawy: D.3500.3.2019
Wykonanie: Roman Skudynowski
7. Data: 2020-04-02 12:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Zawiadomienie o wyniku postępowania >
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY pn. nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak sprawy: D.3500.3.2019
Wykonanie: Roman Skudynowski
8. Data: 2020-04-02 12:21
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Zawiadomienie o wyniku postępowania >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY pn. „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak sprawy: D.3500.3.2019
Wykonanie: Roman Skudynowski
9. Data: 2020-04-02 12:20
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Zawiadomienie o wyniku postępowania >
Opis zmian: dodanie artykułu: PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY pn. „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak sprawy: D.3500.3.2019
Wykonanie: Roman Skudynowski
10. Data: 2020-03-23 08:51
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Ogłoszenie o zamówieniu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE NADZÓR INWESTORSKI przy realizacji zadania pn.: „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak Sprawy: D.3500.3.2019
Wykonanie: Roman Skudynowski