główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-03-16 13:42
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro > Ogłoszenia o zamówieniu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 529503-N-2018 z dnia 2018-03-09 r. Park Narodowy "Ujście Warty": Pełnienie funkcji Nadzoru Budowlanego przy realizacji inwestycji pn. Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym .
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana SIWZ
Wykonanie: Roman Skudynowski
2. Data: 2018-03-16 13:40
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro > Ogłoszenia o zamówieniu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 529503-N-2018 z dnia 2018-03-09 r. Park Narodowy "Ujście Warty": Pełnienie funkcji Nadzoru Budowlanego przy realizacji inwestycji pn. Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16-03-2018
Wykonanie: Roman Skudynowski
3. Data: 2018-03-16 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro > Ogłoszenia o zamówieniu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 529503-N-2018 z dnia 2018-03-09 r. Park Narodowy "Ujście Warty": Pełnienie funkcji Nadzoru Budowlanego przy realizacji inwestycji pn. Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym .
Dodatkowy opis redaktora: Uwaga! Nastąpiła zmiana terminu składania ofert. Przyjęcie ofert do 22 marca 2018 r do godz. 14.00
Wykonanie: Roman Skudynowski
4. Data: 2018-03-16 13:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro > Ogłoszenia o zamówieniu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 529503-N-2018 z dnia 2018-03-09 r. Park Narodowy "Ujście Warty": Pełnienie funkcji Nadzoru Budowlanego przy realizacji inwestycji pn. Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym
Wykonanie: Roman Skudynowski
5. Data: 2018-03-16 10:41
Dział: Ogłoszenia > Praca > Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta pracy _ Park Narodowy Ujście Warty ogłasza konkurs na stanowisko specjalista ds. Ochrony Przyrody znak: O.110.1.2018 z dnia 16 marca 2018
Wykonanie: Roman Skudynowski
6. Data: 2018-03-16 10:39
Dział: Ogłoszenia > Praca > Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty >
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta pracy _ Park Narodowy Ujście Warty ogłasza konkurs na stanowisko specjalista ds. Ochrony Przyrody znak: O.110.1.2018 z dnia 16 marca 2018
Wykonanie: Roman Skudynowski
7. Data: 2018-03-13 09:59
Dział: Ogłoszenia > Zbycie składników majątku ruchomego > ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o sprzedaży w trybie aukcji składników rzeczowych majątku ruchomego - znak A.200.10.2018 - przedmiotem licytacji są rowery
Wykonanie: Roman Skudynowski
8. Data: 2018-03-13 09:58
Dział: Ogłoszenia > Zbycie składników majątku ruchomego > ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o sprzedaży w trybie aukcji składników rzeczowych majątku ruchomego - znak A.200.10.2018 - przedmiotem licytacji są rowery
Wykonanie: Roman Skudynowski
9. Data: 2018-03-13 09:58
Dział: Ogłoszenia > Zbycie składników majątku ruchomego > ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o sprzedaży w trybie aukcji składników rzeczowych majątku ruchomego - znak A.200.10.2018 - przedmiotem licytacji są rowery
Wykonanie: Roman Skudynowski
10. Data: 2018-03-13 09:57
Dział: Ogłoszenia > Zbycie składników majątku ruchomego > ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o sprzedaży w trybie aukcji składników rzeczowych majątku ruchomego - znak A.200.10.2018 - przedmiotem licytacji są rowery
Wykonanie: Roman Skudynowski