główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2019-04-11 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro > Zawiadomienie o wyniku postępowania >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty pn. wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej nr O.3500.13.2017/II.ZP.1
Wykonanie: Roman Skudynowski
2. Data: 2019-04-11 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro > Zawiadomienie o wyniku postępowania >
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty pn. wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej nr O.3500.13.2017/II.ZP.1
Wykonanie: Roman Skudynowski
3. Data: 2019-04-02 12:37
Dział: Projekty > POIiŚ > Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym > Nabór do zarządzania projektem
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE NR A.3500.1.2018 O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY PARKU NARODOWEGO ,,UJŚCIE WARTY' PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI ASYSTENTA KOORDYNATORA DS. EDUKACJI I PROMOCJI
Wykonanie: Roman Skudynowski
4. Data: 2019-04-02 12:31
Dział: Projekty > POIiŚ > Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym > Nabór do zarządzania projektem
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE NR A.3500.1.2018 O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY PARKU NARODOWEGO ,,UJŚCIE WARTY' PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI ASYSTENTA KOORDYNATORA DS. EDUKACJI I PROMOCJI
Wykonanie: Roman Skudynowski
5. Data: 2019-04-02 11:06
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro > Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu nr O.3500.13.2017/II.ZP.1 pn. Wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej - w celu realizacji projektu (POIS.02.04.00-00-00-0006/18).
Wykonanie: Roman Skudynowski
6. Data: 2019-04-01 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro > Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu nr O.3500.13.2017/II.ZP.1 pn. Wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej - w celu realizacji projektu (POIS.02.04.00-00-00-0006/18).
Wykonanie: Roman Skudynowski
7. Data: 2019-04-01 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro > Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu nr O.3500.13.2017/II.ZP.1 pn. Wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej - w celu realizacji projektu (POIS.02.04.00-00-00-0006/18).
Wykonanie: Roman Skudynowski
8. Data: 2019-04-01 14:44
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro > Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP >
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu nr O.3500.13.2017/II.ZP.1
Wykonanie: Roman Skudynowski
9. Data: 2019-03-29 09:26
Dział: Projekty > POIiŚ > Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym > Nabór do zarządzania projektem
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE NR A.3500.1.2018 O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY PARKU NARODOWEGO ,,UJŚCIE WARTY' PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI ASYSTENTA KOORDYNATORA DS. EDUKACJI I PROMOCJI
Wykonanie: Roman Skudynowski
10. Data: 2019-03-29 09:23
Dział: Projekty > POIiŚ > Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym > Nabór do zarządzania projektem
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE NR A.3500.1.2018 O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY PARKU NARODOWEGO ,,UJŚCIE WARTY' PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI ASYSTENTA KOORDYNATORA DS. EDUKACJI I PROMOCJI
Wykonanie: Roman Skudynowski