główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1. Data: 2018-07-19 15:28
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Ogłoszenia o zamówieniu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr D.3500.1.2018 w przedmiocie wykonania zadania o nazwie: „Remont wieży widokowej przy ścieżce przyrodniczej „Olszynki”.
Wykonanie: Roman Skudynowski
2. Data: 2018-07-19 15:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Ogłoszenia o zamówieniu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr D.3500.1.2018 w przedmiocie wykonania zadania o nazwie: „Remont wieży widokowej przy ścieżce przyrodniczej „Olszynki”.
Wykonanie: Roman Skudynowski
3. Data: 2018-07-19 15:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Ogłoszenia o zamówieniu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr D.3500.1.2018 w przedmiocie wykonania zadania o nazwie: „Remont wieży widokowej przy ścieżce przyrodniczej „Olszynki”.
Wykonanie: Roman Skudynowski
4. Data: 2018-07-19 15:27
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Ogłoszenia o zamówieniu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr D.3500.1.2018 w przedmiocie wykonania zadania o nazwie: „Remont wieży widokowej przy ścieżce przyrodniczej „Olszynki”.
Wykonanie: Roman Skudynowski
5. Data: 2018-07-19 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Ogłoszenia o zamówieniu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr D.3500.1.2018 w przedmiocie wykonania zadania o nazwie: „Remont wieży widokowej przy ścieżce przyrodniczej „Olszynki”.
Wykonanie: Roman Skudynowski
6. Data: 2018-07-19 15:26
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Ogłoszenia o zamówieniu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr D.3500.1.2018 w przedmiocie wykonania zadania o nazwie: „Remont wieży widokowej przy ścieżce przyrodniczej „Olszynki”.
Wykonanie: Roman Skudynowski
7. Data: 2018-07-19 15:24
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro > Ogłoszenia o zamówieniu >
Opis zmian: dodanie artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE nr D.3500.1.2018 w przedmiocie wykonania zadania o nazwie: „Remont wieży widokowej przy ścieżce przyrodniczej „Olszynki”.
Wykonanie: Roman Skudynowski
8. Data: 2018-07-17 20:52
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro > Ogłoszenia o zamówieniu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu nr 590616-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Wykonanie roboty budowlanej
Wykonanie: Roman Skudynowski
9. Data: 2018-07-17 20:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro > Ogłoszenia o zamówieniu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu nr 590616-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Wykonanie roboty budowlanej
Wykonanie: Roman Skudynowski
10. Data: 2018-07-17 20:48
Dział: Zamówienia Publiczne > Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro > Ogłoszenia o zamówieniu >
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o zamówieniu nr 590616-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Wykonanie roboty budowlanej
Wykonanie: Roman Skudynowski