główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Ogłoszenia o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Ogłoszenie nr 529503-N-2018 z dnia 2018-03-09 r. ...

Utworzony: 2018-03-09 | Zmodyfikowany: 2018-03-16 13:41

2. Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty

Oferta pracy _ Park Narodowy Ujście Warty ogłasza konkurs na stanowisko specjalista ...

Utworzony: 2018-03-16 | Zmodyfikowany: 2018-03-16 10:39

3. ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie aukcji składników rzeczowych majątku ruchomego - zna...

Utworzony: 2018-03-13 | Zmodyfikowany: 2018-03-13 09:59

4. Przetargi

Pełnienie funkcji Nadzoru Budowlanego przy realizacji inwestycji pn.Budowa i wyposaż...

Utworzony: 2018-03-09 | Zmodyfikowany: 2018-03-09 20:39

5. Nabór do zarządzania projektem

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście warty” w Chyrzynie ogłasza otwarty nab...

Utworzony: 2018-03-08 | Zmodyfikowany: 2018-03-08 13:27

6. Nabór do zarządzania projektem

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście warty” w Chyrzynie ogłasza otwarty nab...

Utworzony: 2018-03-08 | Zmodyfikowany: 2018-03-08 13:24

7. Ogłoszenia o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.0411.1.2018 dotyczy zamówienia pn.: Kompleksowa obsługa info...

Utworzony: 2018-03-08 | Zmodyfikowany: 2018-03-08 12:39

8. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr D.3500.7.2016 pn. dostawa i montaż systemu do...

Utworzony: 2018-03-06 | Zmodyfikowany: 2018-03-08 12:38

9. POIiŚ

Zestawienie postępowań prowadzonych i planowanych w ramach projektu pn. : Budowa i w...

Utworzony: 2018-03-06 | Zmodyfikowany: 2018-03-06 11:54

10. Ogłoszenia o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr D.3500.7.2016 pn. Dostawa i montaż systemu do pomiaru ilości t...

Utworzony: 2018-02-26 | Zmodyfikowany: 2018-02-26 13:41

11. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie w wyniku postępowania nr 3500_7_2016 dot. montażu systemu do zliczania...

Utworzony: 2018-02-05 | Zmodyfikowany: 2018-02-26 13:28

12. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr A.222.1.2018 dot. Przedmiotu zamówienia pn. K...

Utworzony: 2018-02-23 | Zmodyfikowany: 2018-02-23 13:35

13. Ogłoszenia o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.222.1.2018 pn. usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu...

Utworzony: 2018-02-15 | Zmodyfikowany: 2018-02-15 14:46

14. Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty

Oferta pracy w Parku Narodowy Ujście Warty na stanowisko specjalisty ds. Ochrony Prz...

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 14:32

15. Informacja o wyniku

Ogłoszenie o wyniku przetargu pisemnego na sprzedaż składników majątku ruchomego A.2...

Utworzony: 2018-02-13 | Zmodyfikowany: 2018-02-13 13:03

16. ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego w trybie przetargu pisemnego z d...

Utworzony: 2018-01-29 | Zmodyfikowany: 2018-01-29 14:32

17. Ogłoszenia o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr 3500.7.2016_dotyczy montażu systemu do zliczania ruchu turyst...

Utworzony: 2018-01-26 | Zmodyfikowany: 2018-01-26 10:09

18. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr A.231.26.2017 zakup i dostawa artykułów biuro...

Utworzony: 2017-12-13 | Zmodyfikowany: 2017-12-13 12:53

19. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Protokół z Protokół z zapytania ofertowego zamówienia do 30 000 euro do zapytania o...

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 11:34

20. Ogłoszenia o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A_222_8_2018 kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmują...

Utworzony: 2017-11-30 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 08:49