główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Ogłoszenia o zamówieniu

OGŁOSZENIE nr 5/2019 O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Uwaga!!! W dniu 18 marca 2019 została dołączona odpowiedź na pytanie jednego z uczestników przetargów pn. "pytanie_odpowiedź 18 marca 2019" Dyrekcja Parku Narodowego „Ujście Warty” informuje, że w ogłoszeniu nr 5/2019 opublikowane w dniu 7 marca 2019 r. wyjaśnia, że w ocenie doświadczenie określone w pkt. III ppkt. 3 w tabeli oraz w pkt. 6 ppkt. c. formularzu ofertowym wkradł się błąd i będą honorowane lata wykonywane wypas a także wykonane zadania ochronne na terenach p...

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 10:37

2. Ogłoszenia o zamówieniu

OGŁOSZENIE nr 6/2019 O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Uwaga!!! W dniu 18 marca 2019 została dołączona odpowiedź na pytanie jednego z uczestników przetargów pn. "pytanie_odpowiedź 18 marca 2019" Dyrekcja Parku Narodowego „Ujście Warty” informuje, że w ogłoszeniu nr 6/2019 opublikowane w dniu 8 marca 2019 r. wyjaśnia, że w ocenie doświadczenie określone w pkt. III ppkt. 2 w tabeli oraz w pkt. 6 ppkt. b. formularzu ofertowym wkradł się błąd i będą honorowane lata wykonywane wypas a także wykonywane zadania ochronne na terenach...

Utworzony: 2019-03-08 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 10:34

3. Zawiadomienie o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DO OGŁOSZENIA nr 1/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Do licytacji nr 10 został złożona skarga do Ministra Środowiska, do rozstrzygnięcia wstrzymuje się czynności związane z postępowaniem przetargowym. Uwaga Z uwagi na błędy pisarskie zostały usunięte informacje o wyniku przetargu do licytacji od 1 do 9 opublikowane w dniu 15 lutego 2019 r. W dniu 20 lutego 2019 r. zostają opublikowane skorygowane informacje o wyniku przetargu do licytacji od 1 do 9.

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-03-15 13:55

4. Zawiadomienie o wyniku postępowania

DOTYCZY: OGŁOSZENIA nr 4/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Zgodnie z par 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe dyrektor Parku Narodowego "Ujście Warty" postanowił odstąpić od przeprowadzenia licytacji publicznych nr 36,37,38,39,40,41,42,43 przewodniczący komisji przetargowej Roman Skudynowski

Utworzony: 2019-02-13 | Zmodyfikowany: 2019-03-15 13:03

5. Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej - w celu realizacji projektu (POIS.02.04.00-00-00-0006/18) Numer referencyjny: O.3500.13.2017/II.ZP.1

Informujemy że: W dniu 13 03 2019 nastąpiła zmiana zapisów w załączniku nr 10 projekt umowy do ogłoszenia. Zamawiający uchyla treść zawartą w pkt. 6.7.1.1.1 SIWZ i w pkt. 1.1 załącznika nr 2 do SIWZ. Zamawiający w projekcie umowy (załącznik nr 10 do SIWZ) Reception Id (numer wewnętrzny): 19-083572-001 Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 038-085740

Utworzony: 2019-02-21 | Zmodyfikowany: 2019-03-14 08:11

6. Zawiadomienie o wyniku postępowania

DOTYCZY: OGŁOSZENIE nr 3/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA PROTOKÓŁ z przebiegu przetargu na wykonywanie zadań ochronnych w ramach dzierżawy gruntów...

Zgodnie z par 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe dyrektor Parku Narodowego "Ujście Warty" postanowił odstąpić od przeprowadzenia licytacji publicznych nr 28, 29, 30, 31, 32 przewodniczący komisji przetargowej Roman Skudynowski

Utworzony: 2019-02-12 | Zmodyfikowany: 2019-02-22 14:49

7. Zawiadomienie o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DO OGŁOSZENIA nr 2/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY

Do licytacji nr 12,18,20 zostały złożone skargi do Ministra Środowiska, do rozstrzygnięcia wstrzymuje się czynności związane z postępowaniem przetargowym. Uwaga Z uwagi na błędy pisarskie zostały usunięte informacje o wyniku przetargu do licytacji nr 11, 13-17 oraz 19 opublikowane w dniu 15 lutego 2019 r. W dniu 20 lutego 2019 r. zostają opublikowane skorygowane informacje o wyniku przetargu do licytacji nr 11, 13-17 oraz 19.

Utworzony: 2019-02-15 | Zmodyfikowany: 2019-02-20 11:16

8. Nabór do zarządzania projektem

OGŁOSZENIE NR A.3500.1.2019 O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY PARKU NARODOWEGO ,,UJŚCIE WARTY'' PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI ASYSTENTA KOORDYNATORA DS. EDUKACJI I PROMOCJI

Utworzony: 2019-02-04 | Zmodyfikowany: 2019-02-11 11:22

9. ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego

Informacja nr 1/2019 dotycząca zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego Parku Narodowego Ujście Warty

Utworzony: 2019-02-01 | Zmodyfikowany: 2019-02-01 08:23

10. Zadania Ochronne 2019-2020

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego „Ujście Warty” na lata 2019 - 2020

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz. 76 Z A R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A [1] z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego „Ujście Warty” na lata 2019 - 2020 Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340) zarządza się, co następuje: § 1. Ustanawia się zadania ochronne dla Parku Narodowego ...

Utworzony: 2019-01-21 | Zmodyfikowany: 2019-01-21 12:11

11. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego nr D.451.1.2019 pn. wykonanie dokumentacji na budowę platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim Szlakiem wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

Utworzony: 2019-01-21 | Zmodyfikowany: 2019-01-21 11:33

12. Ogłoszenia o zamówieniu

OGŁOSZENIE nr 2/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-01-18 12:59

13. Ogłoszenia o zamówieniu

OGŁOSZENIE nr 3/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Utworzony: 2019-01-16 | Zmodyfikowany: 2019-01-18 12:59

14. Ogłoszenia o zamówieniu

OGŁOSZENIE nr 1/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Utworzony: 2019-01-15 | Zmodyfikowany: 2019-01-18 12:58

15. Ogłoszenia o zamówieniu

OGŁOSZENIE nr 4/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Utworzony: 2019-01-16 | Zmodyfikowany: 2019-01-18 12:58

16. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty nr D.035.2.2018

Utworzony: 2019-01-14 | Zmodyfikowany: 2019-01-14 15:02

17. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr D.451.1.2019 w przedmiocie wykonania dokumentacji na budowę platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Utworzony: 2019-01-10 | Zmodyfikowany: 2019-01-10 12:23

18. Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

Zespół finansowo-księgowy tel. (95) 7524028, (95) 7524016 wew. 221 e-mail: ksiegowosc@pnujsciewarty.gov.pl Główny Księgowy: Wioletta Chara e-mail: wioletta.chara@pnujsciewarty.gov.pl Starszy Księgowy: Bożena Helm e-mail: bozena.helm@pnujsciewarty.gov.pl Księgowy: Andżelika Dawidziak e-mail: andzelika.dawidziak@pnujsciewarty.gov.pl Zespół do spraw administracyjnych Parku tel. (95) 7524016 wew. 223 e-mail: administracja@pnujsciewarty.home.pl Referent ds. Administracyjnych: Magdalena Jankowska ...

Utworzony: 2006-08-10 | Zmodyfikowany: 2019-01-07 09:06

19. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej nr sprawy: A.0411.2.2018 dotyczy zamówienia pn.: Kompleksowa obsługa informatyczna Parku Narodowego Ujście Warty

Utworzony: 2019-01-04 | Zmodyfikowany: 2019-01-04 14:50

20. Ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr. D.035.2.2018 dotyczy: dostawa części optycznej czujnika pyroelektrycznego

Utworzony: 2019-01-03 | Zmodyfikowany: 2019-01-03 15:27