główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Informacja o wyniku

Ogłoszenie o wyniku postępowania na sprzedaż siana A.402.9.2019

Utworzony: 2019-10-01 | Zmodyfikowany: 2019-10-01 11:34

2. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: A.3500.3.2019

Utworzony: 2019-09-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 14:59

3. Ogłoszenia-sprzedaż siana

Ogłoszenie - sprzedaż siana nr A.402.9.2019 z dnia 19 września 2019 r.

Utworzony: 2019-09-19 | Zmodyfikowany: 2019-09-19 14:20

4. Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP

Informacja z otwarcia oferta do postępowania pn. Budowa budynku gospodarczego. nr sprawy A.3500.3.2019

Utworzony: 2019-09-16 | Zmodyfikowany: 2019-09-16 15:39

5. Ogłoszenia o zamówieniu

PRZETARG NIEOGRANICZONY P.N. BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO nr. A.3500.3.2019

Utworzony: 2019-08-28 | Zmodyfikowany: 2019-09-06 12:07

6. Informacja o wyniku

Ogłoszenie o wyniku postępowania ogłoszenia pn. "Sprzedaż siana" nr A.402.6.2019

Utworzony: 2019-08-29 | Zmodyfikowany: 2019-08-29 11:32

7. Ogłoszenia-sprzedaż siana

Ogłoszenie - sprzedaż siana nr A.402.6.2019 z dnia 21 sierpnia 2019 r.

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy dostarczyć do siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w terminie do dnia 28 sierpnia 2019 r. do godziny 13:00 w kopercie opisaną „Oferta siana - A.402.6.2019”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 sierpnia 2018 r. o godzinie 13:10 w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty”. UWAGA! W przypadku złożonych ofertach o takich samych cenach zakupu siana, o ilości przydzielonego siana będzie d...

Utworzony: 2019-08-21 | Zmodyfikowany: 2019-08-26 12:44

8. Zawiadomienie o wyniku postępowania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr Numer sprawy: A.3500.1.2018 pn. Wykonanie wystaw i wyposażenia wnętrz oraz wykonanie szczegółowych scenariuszy wystaw Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego

Utworzony: 2019-08-22 | Zmodyfikowany: 2019-08-22 13:30

9. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku rozeznania cenowego - protokół z wyboru ofert - nr A.3500.2.2019 pn. Świadczenie usługi w zakresie przygotowania SIWZ, udział w przeprowadzeniu procedury przetargowej na budowę budynku techniczno-magazynowego oraz pełnienie...

Utworzony: 2019-08-20 | Zmodyfikowany: 2019-08-20 14:54

10. Ogłoszenie o zamówieniu

ROZEZNANIE CENOWE pn. Świadczenie usługi w zakresie przygotowania SIWZ, udział w przeprowadzeniu procedury przetargowej na budowę budynku techniczno-magazynowego oraz pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego podczas realizacji budowy - A.3500.2.2...

Zamawiający Park Narodowy „Ujście Warty” przychyla się do wniosku o zmianę zapisu w załączniku nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, pkt. 7.2.8. zostaje całkowicie wykreślony

Utworzony: 2019-08-06 | Zmodyfikowany: 2019-08-12 13:18

11. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku - protokół z zapytania ofertowego nr A.222.7.2019 pn. Remont pomieszczeń zespołu ds. edukacji w budynku Parku Narodowego Ujście Warty w Chyrzynie 1

Utworzony: 2019-08-09 | Zmodyfikowany: 2019-08-09 09:40

12. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.222.7.2019 pn. Remont pomieszczeń zespołu ds. edukacji w budynku Parku Narodowego Ujście Warty w Chyrzynie 1.

Dyrekcja Parku Narodowego “Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzynie zwraca się do potencjalnych wykonawców, że posiada do wykonania zamówienia płytki Gres York Soft Grey 33x33 G.I na posadzki i cokoły do pomieszczeń przeznaczonych do remontu w ilości 199,95 m2 .

Utworzony: 2019-07-22 | Zmodyfikowany: 2019-08-06 11:33

13. Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP

Informacja z otwarcia ofert w dniu 26 lipca 2019 r. nr sprawy: A.3500.1.2018 pn. Wykonanie wystaw i wyposażenia wnętrz oraz wykonanie szczegółowych scenariuszy wystaw Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego

Utworzony: 2019-07-26 | Zmodyfikowany: 2019-08-05 13:36

14. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postepowania - protokół z zapytania ofertowego nr A.402.5.2019 pn. usługa polegająca koszeniu łąk oraz całkowity zbiór siana z kompleksu 19 (części działki 240 obręb 0011-Krześniczka gmina Witnica) na terenie Obwodu Ochronn...

Utworzony: 2019-08-01 | Zmodyfikowany: 2019-08-01 07:31

15. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.402.5.2019 pn. usługa polegająca koszeniu łąk oraz całkowity zbiór siana z kompleksu 19 (części działki 240 obręb 0011-Krześniczka gmina Witnica) na terenie Obwodu Ochronnego Polder Północny - Witnica w Parku Narodowym ,Uj...

Utworzony: 2019-07-22 | Zmodyfikowany: 2019-07-22 13:39

16. Ogłoszenia o zamówieniu

Przetarg nieograniczony nr A.3500.1.2018 pn. Wykonanie wystaw i wyposażenia wnętrz oraz wykonanie szczegółowych scenariuszy wystaw Ośrodka Muzealno - Edukacyjnego

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Ośrodka Muzealno - Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym”, współfinansowanego ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach Działania 2.4 - Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.

Utworzony: 2019-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-07-08 15:09

17. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Kontroli jakości danych teledetekcyjnych archiwalnych i aktualnych, pozyskanych przez wykonawcę usług teledetekcyjnych do projektu POIS.02.04.00-00-00-0006/18 - Etap 2 pozyskanie danyc...

Utworzony: 2019-07-08 | Zmodyfikowany: 2019-07-08 14:36

18. Zawiadomienie o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DO OGŁOSZENIA nr 5/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

W dniu 2 lipca 2019 r. Park otrzymał rozstrzygnięcie skarg na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu, w wyniku czego informacja o wyniku przetargu zostaje opublikowana.

Utworzony: 2019-07-02 | Zmodyfikowany: 2019-07-02 13:07

19. Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczący postępowania O.3500.13.2017/II.ZP.3 Wyłonienie wykonawcy usługi pn. „Kontrola jakości danych teledetekcyjnych archiwalnych i aktualnych, pozyskanych przez wykonawcę usług teledetekcyjnych do projektu POI...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 11:33

20. Zawiadomienie o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DO OGŁOSZENIA nr 2/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

W dniu 24 maja 2019 r. Park otrzymał odpowiedź Ministra Środowiska na skargę, w wyniku czego publikuje informację o wyniku przetargu.

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 14:16