główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Ogłoszenia o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr D.3500.1.2018 w przedmiocie wykonania zadania o nazwie: „Remont wieży widokowej przy ścieżce przyrodniczej „Olszynki”.

Utworzony: 2018-07-19 | Zmodyfikowany: 2018-07-19 15:27

2. Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu nr 590616-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. Wykonanie roboty budowlanej

Utworzony: 2018-07-17 | Zmodyfikowany: 2018-07-17 20:52

3. Zawiadomienie o wyniku postępowania

INFORMCJA O WYNIKU PRZETARGU NR 2/2018

Utworzony: 2018-07-16 | Zmodyfikowany: 2018-07-16 15:17

4. Zawiadomienie o wyniku postępowania

INFORMCJA O WYNIKU PRZETARGU NR 1/2018

Utworzony: 2018-07-16 | Zmodyfikowany: 2018-07-16 15:06

5. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu skargi Arta Sp. z o.o. przez Ministra właściwy do spraw środowiska

Utworzony: 2018-07-16 | Zmodyfikowany: 2018-07-16 14:35

6. Ogłoszenia o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr D.3500.7.2016 zakup i montaż dodatkowej infrastruktury turystyczno-edukacyjnej (stojaki na rowery), w ramach doposażenia miejsca odpoczynkowo-postojowego na Czarnowskiej Górce.

Utworzony: 2018-07-13 | Zmodyfikowany: 2018-07-13 14:59

7. NFOŚiGW

Umowa nr 35/2017/Wn04/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji przez NFOŚiGW pn. Ochrona ekosystemów nieleśnych przez pożarami i szkodnictwem w Parku Narodowym Ujście Warty Kwota dofinansowania: 140 000,00 złotych

Utworzony: 2018-07-11 | Zmodyfikowany: 2018-07-11 12:03

8. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania ofertowego nr A.222.10.2018 na remont pomieszczeń w budynku konserwatora Obwodu Ochronnego Polder Północny - Witnica

Utworzony: 2018-07-10 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 14:43

9. Ogłoszenia o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.222.10.2018 z dn. 02.07.2018 r. dotyczące remontu pomieszczeń w budynku konserwatora Obwodu Ochronnego Polder Północny - Witnica

Utworzony: 2018-07-02 | Zmodyfikowany: 2018-07-10 14:40

10. Ogłoszenia o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr D.3500.7.2016 dot. zakupu i montażu dodatkowej infrastruktury turystyczno-edukacyjnej (stojaki na rowery oraz plac edukacyjno-sprawnościowy), w ramach doposażenia miejsca odpoczynkowo - postojowego na Czarnowskiej Górce

Utworzony: 2018-06-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-29 15:05

11. Administrator danych

Park Narodowy Ujście Warty - administratorem danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że: Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Park Narodowy „Ujście Warty” z siedzibą w Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, tel. 95 7524027, e-mail: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl Dane kontaktowe do INSPEKTORA OCHRONY DANYCH: iod@pnujsciewarty.gov.pl Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją ...

Utworzony: 2018-06-27 | Zmodyfikowany: 2018-06-27 15:21

12. Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

Zespół finansowo-księgowy tel. (95) 7524028, (95) 7524016 wew. 221 e-mail: ksiegowosc@pnujsciewarty.gov.pl Główny księgowy: Wioletta Chara e-mail: wioletta.chara@pnujsciewarty.gov.pl Starszy księgowy: Bożena Helm e-mail: bozena.helm@pnujsciewarty.gov.pl Księgowy: Andżelika Dawidziak e-mail: andzelika.dawidziak@pnujsciewarty.gov.pl Zespół do spraw administracyjnych Parku tel. (95) 7524016 wew. 223 e-mail: administracja@pnujsciewarty.home.pl Referent: Magdalena Jankowska e-mail: magdalena.jank...

Utworzony: 2006-08-10 | Zmodyfikowany: 2018-06-27 15:16

13. Informacja o wyniku

Ogłoszenie o wyniku w trybie aukcji składników rzeczowych majątku ruchomego - rowerów, znak: A_200_10_2018 ogłoszonego dnia 07-06-2018 roku

Utworzony: 2018-06-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 15:08

14. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 22 czerwca 2018 r. numer sprawy: D.3500.7.2016

Utworzony: 2018-06-22 | Zmodyfikowany: 2018-06-22 14:43

15. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak:D.3500.7.2016

Utworzony: 2018-06-20 | Zmodyfikowany: 2018-06-20 13:42

16. Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty

Ogłoszenie konkursu na stanowisko konserwatora Obwodu Ochronnego Chyrzyno znak: O.110.2.2018

Utworzony: 2018-06-19 | Zmodyfikowany: 2018-06-19 12:20

17. Ogłoszenia o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr D.3500.7.2016_dotyczy zamówienia: wykonanie dwóch modeli czajek (stojącej i siedzącej na gnieździe).

Utworzony: 2018-06-13 | Zmodyfikowany: 2018-06-13 15:19

18. Ogłoszenia o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr D.3500.7.2016 dotyczący zakupu i montażu systemu do pomiaru ilości turystów

Zmiana dot. zapytania ofertowego nr D.3500.7.2016 z dnia 7 czerwca 2018 r. w przedmiocie zakupu i montażu systemu do pomiaru ilości turystów. Zmianie ulega pkt XIII „Kryteria oceny oferty”: Zamiast: Cena – 80 %, doświadczenie wykonawcy – 20% Powinno być: Cena – 100 % Ulega także zmianie pkt X „Termin i miejsce złożenia oferty” Zamiast: ofertę należy złożyć do dnia 14 czerwca 2018 r. do godz. 9:00 … Powinno być: ofertę należy złożyć do dnia 15 c...

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-08 21:03

19. ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego

Ogłoszenie o sprzedaży w trybie aukcji składników rzeczowych majątku ruchomego - rowerów, znak: A.200.10.2018 z dnia 07.06.2018 roku

Utworzony: 2018-06-07 | Zmodyfikowany: 2018-06-07 14:36

20. Informacja o wyniku

Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie aukcji składników rzeczowych majątku ruchomego - rowerów, nr sprawy A.200.10.2018 ogłoszonego dnia 14.05.2018 r.

Utworzony: 2018-05-29 | Zmodyfikowany: 2018-06-04 14:12