główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczący postępowania O.3500.13.2017/II.ZP.3 Wyłonienie wykonawcy usługi pn. „Kontrola jakości danych teledetekcyjnych archiwalnych i aktualnych, pozyskanych przez wykonawcę usług teledetekcyjnych do projektu POI...

Utworzony: 2019-06-10 | Zmodyfikowany: 2019-06-10 11:33

2. Ogłoszenia o zamówieniu

Przetarg nieograniczony nr A.3500.1.2018 pn. Wykonanie wystaw i wyposażenia wnętrz oraz wykonanie szczegółowych scenariuszy wystaw Ośrodka Muzealno - Edukacyjnego

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Budowa Ośrodka Muzealno - Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym”, współfinansowanego ze środków z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach Działania 2.4 - Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Oś Priorytetowa II Ochrona Środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu.

Utworzony: 2019-06-06 | Zmodyfikowany: 2019-06-06 13:57

3. Zawiadomienie o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DO OGŁOSZENIA nr 2/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

W dniu 24 maja 2019 r. Park otrzymał odpowiedź Ministra Środowiska na skargę, w wyniku czego publikuje informację o wyniku przetargu.

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 14:16

4. Zawiadomienie o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DO OGŁOSZENIA nr 1/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

W dniu 24 maja 2019 r. Park otrzymał odpowiedź Ministra Środowiska na skargę, w wyniku czego publikuje informację o wyniku przetargu.

Utworzony: 2019-05-24 | Zmodyfikowany: 2019-05-24 14:12

5. Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym O.3500.13.217/II.ZP.3 pn. Kontrola jakości danych teledetekcyjnych archiwalnych i aktualnych, pozyskanych przez wykonawcę usług teledetekcyjnych do projektu POIS.02.04.00-00-00-0006/18 - Etap 2 -pozyskanie da...

Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2019 r. o godzinie 8:00 Otwarcie ofert nastąpi dnia: 07.06.2019 o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca

Utworzony: 2019-05-23 | Zmodyfikowany: 2019-05-23 10:28

6. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania O.3500.13.2017/II.ZP.3 pn. Wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej - w celu realizacji projektu (POIS.02.04.00-00-00-0006/18)

Utworzony: 2019-05-20 | Zmodyfikowany: 2019-05-20 09:24

7. Wyniki naboru do zarządzania projektem

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NR A.3500.1.2018 NA STANOWISKO SPECJALISTY PARKU NARODOWEGO ,,UJŚCIE WARTY'' PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI ASYSTENTA KOORDYNATORA DS. EDUKACJI I PROMOCJI

Utworzony: 2019-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 15:18

8. POIiŚ

Plan zamówień publicznych w roku 2019

Utworzony: 2019-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 08:22

9. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan zamówień publicznych w roku 2019

Utworzony: 2019-05-15 | Zmodyfikowany: 2019-05-15 08:19

10. Nabór do zarządzania projektem

OGŁOSZENIE NR A.3500.1.2018 O NABORZE NA STANOWISKO SPECJALISTY PARKU NARODOWEGO ,,UJŚCIE WARTY'' PEŁNIĄCEGO OBOWIĄZKI ASYSTENTA KOORDYNATORA DS. EDUKACJI I PROMOCJI

Utworzony: 2019-03-29 | Zmodyfikowany: 2019-05-13 15:02

11. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr A.140.1.2019 usługa szkolenia BHP pracowników PNUW

Utworzony: 2019-05-08 | Zmodyfikowany: 2019-05-08 11:31

12. Zawiadomienie o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DO OGŁOSZENIA nr 5/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY

Utworzony: 2019-04-25 | Zmodyfikowany: 2019-05-07 12:03

13. Regulamin i schemat organizacyjny Parku Narodowego "Ujście Warty"

Zarządzenie nr 25/2018 Dyrektora Parku Narodowego Ujście Warty z dnia 25 października 2018 r., zmieniające zarządzenie nr 17/2018 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Parku Narodowego Ujście Warty

Utworzony: 2019-05-07 | Zmodyfikowany: 2019-05-07 08:53

14. Zawiadomienie o wyniku postępowania

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DO OGŁOSZENIA nr 6/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY

Utworzony: 2019-04-25 | Zmodyfikowany: 2019-05-02 14:52

15. Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym O.3500.13.217/II.ZP.3 pn. Kontroli jakości danych teledetekcyjnych archiwalnych i aktualnych, pozyskanych przez wykonawcę usług teledetekcyjnych do projektu POIS.02.04.00-00-00-0006/18 - Etap 2 pozyskanie dan...

Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2019 r. o godzinie 8:00 Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.05.2019 o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca

Utworzony: 2019-04-26 | Zmodyfikowany: 2019-04-26 15:22

16. Ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE Dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 tys euro wykonanie usługi szkolenia BHP pracowników Parku Narodowego Ujście Warty. Znak Sprawy: A.140.1.2019 ...

Utworzony: 2019-04-26 | Zmodyfikowany: 2019-04-26 11:25

17. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty pn. wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej nr O.3500.13.2017/II.ZP.1

Utworzony: 2019-04-11 | Zmodyfikowany: 2019-04-11 14:58

18. Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu nr O.3500.13.2017/II.ZP.1 pn. Wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej - w celu realizacji projektu (POIS.02.04.00-00-00-0006/18).

Utworzony: 2019-04-01 | Zmodyfikowany: 2019-04-02 11:05

19. Wyniki naboru do zarządzania projektem

Ogłoszenie o unieważnieniu naboru ofert nr A.3500.1.2019 na stanowisko specjalisty w Parku Narodowym „Ujście Warty” pełniącego obowiązki asystenta koordynatora ds. edukacji i promocji projektu „Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzea...

Utworzony: 2019-03-21 | Zmodyfikowany: 2019-03-21 13:50

20. Ogłoszenia o zamówieniu

OGŁOSZENIE nr 5/2019 O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Uwaga!!! W dniu 18 marca 2019 została dołączona odpowiedź na pytanie jednego z uczestników przetargów pn. "pytanie_odpowiedź 18 marca 2019" Dyrekcja Parku Narodowego „Ujście Warty” informuje, że w ogłoszeniu nr 5/2019 opublikowane w dniu 7 marca 2019 r. wyjaśnia, że w ocenie doświadczenie określone w pkt. III ppkt. 3 w tabeli oraz w pkt. 6 ppkt. c. formularzu ofertowym wkradł się błąd i będą honorowane lata wykonywane wypas a także wykonane zadania ochronne na terenach p...

Utworzony: 2019-03-07 | Zmodyfikowany: 2019-03-18 10:37