główna zawartość

Ostatnie zmiany w publikacjach BIP:

1. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr A.231.26.2017 zakup i dostawa artykułów biuro...

Utworzony: 2017-12-13 | Zmodyfikowany: 2017-12-13 12:53

2. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Protokół z Protokół z zapytania ofertowego zamówienia do 30 000 euro do zapytania o...

Utworzony: 2017-12-12 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 11:34

3. Ogłoszenia o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A_222_8_2018 kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmują...

Utworzony: 2017-11-30 | Zmodyfikowany: 2017-12-12 08:49

4. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr ZO-O.200.8.2017 pn. dostawa 6 zestawów komput...

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 14:31

5. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania nr A.222.8.2017 pn. kompleksowa dostawa energii ...

Utworzony: 2017-12-08 | Zmodyfikowany: 2017-12-08 14:21

6. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszej nr D.3500.7.2016 pn. Budowa wieży w...

Utworzony: 2017-11-15 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 12:58

7. Ogłoszenia o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.231.26.2017 pn. zakup i dostawa artykułów biurowych oraz mat...

Utworzony: 2017-11-27 | Zmodyfikowany: 2017-12-01 09:49

8. Ogłoszenia o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr ZO-O.200.8.2017 pn.: Dostawa 6 zestawów komputerów wraz z opro...

Utworzony: 2017-11-29 | Zmodyfikowany: 2017-11-29 14:18

9. Ogłoszenia o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.250.1.2017 pn. Usługa ochrony w formie bezpośredniej ochrony...

Utworzony: 2017-11-27 | Zmodyfikowany: 2017-11-27 19:02

10. Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP

D.3500.1.2017 informacja z otwarcia ofert Utrzymanie infrastruktury turystyczno-eduk...

Utworzony: 2017-10-12 | Zmodyfikowany: 2017-11-22 11:09

11. Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP

Informacja zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy pzp. dot. otwarcia ofert do przetargu nie...

Utworzony: 2017-11-06 | Zmodyfikowany: 2017-11-22 11:08

12. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego nr:D.3500.7.2016 pn. Budowa ścież...

Utworzony: 2017-11-09 | Zmodyfikowany: 2017-11-09 11:17

13. ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego

Ogłoszenie z dnia 8 listopada 2017 r. dot. zbędnych składników majątku ruchomego Par...

Utworzony: 2017-11-08 | Zmodyfikowany: 2017-11-08 12:05

14. Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP

Informacja zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy pzp. dot. otwarcia ofert do przetargu nie...

Utworzony: 2017-11-06 | Zmodyfikowany: 2017-11-06 16:04

15. Ogłoszenia o zamówieniu

Budowa wieży widokowej na Czarnowskiej Górce wraz z miejscem odpoczynkowo-postojowym...

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-11-06 11:38

16. Ogłoszenia o zamówieniu

Budowa ścieżki spacerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj. drewnianą kładką or...

Utworzony: 2017-10-20 | Zmodyfikowany: 2017-10-31 14:29

17. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargu nieograniczonego ogłoszonego w ...

Utworzony: 2017-10-30 | Zmodyfikowany: 2017-10-30 13:29

18. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr 3500.7.2016 dotyczy: peł...

Utworzony: 2017-10-18 | Zmodyfikowany: 2017-10-18 10:00

19. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak:D.3500.1.2017 Utrzymanie infr...

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 12:34

20. Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu nr D.3500.1.2017 pn. Utrzymanie ścieżki przyrodniczej Olszyn...

Utworzony: 2017-10-13 | Zmodyfikowany: 2017-10-17 11:09