główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Zawiadomienie o wyniku postępowania

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY pn. „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak sprawy: D.3500.3.2019

Utworzony: 2020-04-02 | Zmodyfikowany: 2020-04-06 15:11

2. Zarządzenia Dyrektora Parku Narodowego Ujście Warty

Zarządzenie dotyczące czasowego ograniczenia udostępniania obszaru Parku Narodowego "Ujście Warty"

Utworzony: 2020-04-03 | Zmodyfikowany: 2020-04-03 13:13

3. Zawiadomienie o wyniku postępowania

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY pn. nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn.: „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak sprawy: D.3500.3.2019

Utworzony: 2020-04-02 | Zmodyfikowany: 2020-04-02 12:35

4. Ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE NADZÓR INWESTORSKI przy realizacji zadania pn.: „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak Sprawy: D.3500.3.2019

Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 9:00 drogą elektroniczną na adres email: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Utworzony: 2020-03-17 | Zmodyfikowany: 2020-03-23 08:47

5. Ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE pn. „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak Sprawy: D.3500.3.2019

Termin i miejsce złożenia oferty: Ofertę należy złożyć do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 9:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

Utworzony: 2020-03-18 | Zmodyfikowany: 2020-03-18 08:10

6. Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty

DYREKTOR PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY” OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY pn. Specjalista ds. ochrony przyrody - specjalność zoologia - ornitologia

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” ; Chyrzyno 1 ; 69 – 113 Górzyca godz. Do godziny 12.00 dnia 27 marca 2020r. w zamkniętej wraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – SPECJALISTA - OCHRONA PRZYRODY” lub przesłać skany dokumentów na adres: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl .

Utworzony: 2020-03-05 | Zmodyfikowany: 2020-03-05 14:11

7. Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ - PRZETARG - LICYTACJA NR 6

Utworzony: 2020-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-03-04 14:46

8. Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ - PRZETARG - LICYTACJA NR 5

Utworzony: 2020-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-03-04 14:44

9. Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ - PRZETARG - LICYTACJA NR 4

Utworzony: 2020-03-04 | Zmodyfikowany: 2020-03-04 14:42

10. Ogłoszenie o przetargach

OGŁOSZENIE nr 1/2020 O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM "UJŚCIE WARTY" W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA przetarg pisemny nieograniczony - znak sprawy:A.402.1.2020

Ofertę składa się w sekretariacie siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” pod adresem Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca lub przesyła pocztą na adres: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w terminie do dnia 03 marca 2020 r., do godziny 10:00. W przypadku nadania oferty pocztą za chwilę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do organizatora przetargu. Aktualne zapis - zmiana w dniu 25 lutego 2020 r. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.03.2020 r., o g...

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-26 07:42

11. Ogłoszenie o przetargach

OGŁOSZENIE nr 2/2020 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM "UJŚCIE WARTY" W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA - przetarg nieograniczony w trybie licytacji ustnej - numer sprawy: A.402.2.2020

W dniu 19 lutego 2020 r. uzupełniona mapka rowów melioracyjnych dla komleksu 25 jako załącznik pn. załącznik nr 5b_2_2020 rowy. Wniosek należy dostarczyć do siedziby Parku Narodowego "Ujście Warty" w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, w terminie do dnia 27 lutego 2020 r., do godziny 15:00. Dzień i szacunkowa godz. rozpoczęcia licytacji - 4 kompleks nr 19 - 4 marca 2020 r. 09:00; 5 kompleks nr 25 - 4 marca 2020 r. 09:30; 6 kompleks nr 43 - 4 marca 2020 r. 10:00;

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-24 11:05

12. Zawiadomienie o wyniku postępowania

PROTOKÓŁ O ZAPYTANIE OFERTOWE nr: O.3500.13.2017/II.ZP5 pn. przeprowadzenie szkolenia z GIS dla 10 pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Utworzony: 2020-01-29 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 09:02

13. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr A.162.1.2020 dotyczy zamówienia: zakup odzieży mundurowej dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 15:01

14. Ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: O.3500.13.2017/II.ZP5 pn. przeprowadzenie szkolenia z GIS dla 10 pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 14:11

15. ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego

Informacja nr 1/2020 dotycząca zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego PNUW nieodpłatne przekazanie na rzecz innych jednostek zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r.

Utworzony: 2020-01-23 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 15:12

16. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.162.1.2020 dotyczy zamówienia: zakup odzieży mundurowej dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie opisana w następujący sposób: nie otwierać przed dniem 24.01.2020 r. do godziny 13:30 „zakup odzieży mundurowej dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”, na adres: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca do dnia 24.01.2020 r. do godziny 13:00. Kopertę należy opisać bez ujawnienia nadawcy. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 24.01.2020 r., o godzinie 13:30.

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 13:15

17. Zawiadomienie o wyniku postępowania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy: A.200.9.2019 pn. Zakup samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4, o napędzie hybrydowym

Utworzony: 2019-11-29 | Zmodyfikowany: 2019-12-23 15:22

18. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku „Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Parku Narodowego „Ujście Warty”- znak: A.222.17.2019 - protok...

Utworzony: 2019-12-16 | Zmodyfikowany: 2019-12-16 13:12

19. Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu nr A.200.9.2019 pn. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU SUV Z NAPĘDEM 4X4, O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM”

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-12-13 15:04

20. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku „Kompleksowa obsługa informatyczna Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2021”- znak: A.0411.1.2019 - protokół z zapytania ofertowego

Utworzony: 2019-12-12 | Zmodyfikowany: 2019-12-12 12:45