główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN587265
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ61110
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Ogólne
   Strona główna 61110
   Dane teleadresowe 6708
   Zakres działalności 4035
   Zadania ochronne 83
     Zadania Ochronne 2011-2013 4619
     Zadania Ochronne 2014-2018 2144
     Zadania Ochronne 2019-2020 47
   Projekt planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty 511
   Projekt plany ochrony dla obszaru NATURA 2000 UJŚCIE WARTY 448
   Struktura organizacyjna 6135
     Regulamin i schemat organizacyjny Parku Narodowego "Ujście Warty" 94
     Kierownictwo 4619
     Jednostki organizacyjne 6482
RODO
   Administrator danych 326
Projekty
   POIiŚ 376
     Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym 266
    ›    Nabór do zarządzania projektem 1224
    ›    Wyniki naboru do zarządzania projektem 246
   NFOŚiGW 142
Ogłoszenia
   Praca 11329
     Ogłoszenie o naborach na stanowiska dyrektorów parków narodowych 3270
     Wyniki naboru na stanowiska dyrektorów parków narodowych 1458
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 2566
     Wyniki naboru na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 499
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parkach Narodowych 545
   Zbycie składników majątku ruchomego 5841
     ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego 15515
     Informacja o wyniku 8314
     ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego 236
   Gospodarka nieruchomościami 3243
     Ogłoszenie o przetargach 14786
     Informacja o wyniku przetargu 7979
   Sprzedaż siana 1982
     Ogłoszenie o sprzedaży siana 9889
     Informacja o wyniku 7725
Prawo
   Podstawy prawne 3250
   Statut 4055
   Status prawny 2909
   Radcy prawni 3219
   Budżet 3051
   Majątek 3464
Zamówienia Publiczne
   Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro 6454
     Ogłoszenia o zamówieniu 22990
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 4031
     Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP 1175
   Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro 4616
     Ogłoszenie o zamówieniu 462
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 1677
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 335
     POIiŚ 277
     PNUW 316
   Archiwum 974
     Ogłoszenia o zamówieniu 30630
     Ogłoszenia Przetargów 237098
     Wyniki przetargów 58860
Inne
   Rejestry i ewidencje 136
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 136
   Redakcja biuletynu 2358