główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN548393
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ58859
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Ogólne
   Strona główna 58859
   Dane teleadresowe 6553
   Zakres działalności 3972
   Zadania Ochronne 2011-2013 4552
   Zadania Ochronne 2014-2018 2089
   Projekt planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty 454
   Projekt plany ochrony dla obszaru NATURA 2000 UJŚCIE WARTY 408
   Struktura organizacyjna 6023
     Regulamin i schemat organizacyjny Parku Narodowego "Ujście Warty" 57
     Kierownictwo 4529
     Jednostki organizacyjne 6370
RODO
   Administrator danych 280
Projekty
   POIiŚ 203
     Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym 137
    ›    Nabór do zarządzania projektem 494
    ›    Wyniki naboru do zarządzania projektem 157
   NFOŚiGW 89
Ogłoszenia
   Praca 10991
     Ogłoszenie o naborach na stanowiska dyrektorów parków narodowych 3126
     Wyniki naboru na stanowiska dyrektorów parków narodowych 1385
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 1972
     Wyniki naboru na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 396
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parkach Narodowych 342
   Zbycie składników majątku ruchomego 5757
     ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego 13635
     Informacja o wyniku 7683
     ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego 219
   Gospodarka nieruchomościami 3098
     Ogłoszenie o przetargach 12813
     Informacja o wyniku przetargu 7285
   Sprzedaż siana 1933
     Ogłoszenie o sprzedaży siana 8139
     Informacja o wyniku 7098
Prawo
   Podstawy prawne 3204
   Statut 4015
   Status prawny 2883
   Radcy prawni 3180
   Budżet 3022
   Majątek 3437
Zamówienia Publiczne
   Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro 5214
     Ogłoszenia o zamówieniu 13008
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 2145
     Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP 754
   Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro 4169
     Ogłoszenie o zamówieniu 83
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 1526
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 212
     POIiŚ 173
     PNUW 224
   Archiwum 891
     Ogłoszenia o zamówieniu 24485
     Ogłoszenia Przetargów 234391
     Wyniki przetargów 57828
Inne
   Rejestry i ewidencje 105
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 15
   Redakcja biuletynu 2331