główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN514280
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ55964
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Ogólne
   Strona główna 55964
   Dane teleadresowe 6354
   Zakres działalności 3906
   Zadania Ochronne 2011-2013 4501
   Zadania Ochronne 2014-2018 1985
   Projekt planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty 355
   Projekt plany ochrony dla obszaru NATURA 2000 UJŚCIE WARTY 304
   Struktura organizacyjna 5814
     Kierownictwo 4407
     Jednostki organizacyjne 6088
RODO
   Administrator danych 48
Projekty
   POIiŚ 99
     Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym 75
    ›    Nabór do zarządzania projektem 307
    ›    Wyniki naboru do zarządzania projektem 74
   NFOŚiGW 16
Ogłoszenia
   Praca 10548
     Ogłoszenie o naborach na stanowiska dyrektorów parków narodowych 3011
     Wyniki naboru na stanowiska dyrektorów parków narodowych 1323
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 1183
     Wyniki naboru na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 176
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parkach Narodowych 69
   Zbycie składników majątku ruchomego 5610
     ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego 12060
     Informacja o wyniku 6875
     ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego 188
   Gospodarka nieruchomościami 2886
     Ogłoszenie o przetargach 11166
     Informacja o wyniku przetargu 6373
   Sprzedaż siana 1834
     Ogłoszenie o sprzedaży siana 6918
     Informacja o wyniku 6312
Prawo
   Podstawy prawne 3137
   Statut 3904
   Status prawny 2834
   Radcy prawni 3135
   Budżet 2973
   Majątek 3371
Zamówienia Publiczne
   Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro 4239
     Ogłoszenia o zamówieniu 8025
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 1352
     Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP 414
   Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro 3575
     Ogłoszenia o zamówieniu 18207
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 1106
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 110
     POIiŚ 95
     PNUW 122
   Archiwum 786
     Ogłoszenia Przetargów 231093
     Wyniki przetargów 56651
Inne
   Rejestry i ewidencje 35
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 0
   Redakcja biuletynu 2287