główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN648915
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ64585
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Ogólne
   Strona główna 64585
   Dane teleadresowe 7069
   Zakres działalności 4223
   Zadania ochronne 238
     Zadania Ochronne 2011-2013 4683
     Zadania Ochronne 2014-2018 2227
     Zadania Ochronne 2019-2020 134
   Projekt planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty 697
   Projekt plany ochrony dla obszaru NATURA 2000 UJŚCIE WARTY 648
   Struktura organizacyjna 6370
     Regulamin i schemat organizacyjny Parku Narodowego "Ujście Warty" 179
     Kierownictwo 4851
     Jednostki organizacyjne 6810
RODO
   Administrator danych 427
Projekty
   POIiŚ 596
     Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym 358
    ›    Nabór do zarządzania projektem 1568
    ›    Wyniki naboru do zarządzania projektem 443
   NFOŚiGW 260
Ogłoszenia
   Praca 12143
     Ogłoszenie o naborach na stanowiska dyrektorów parków narodowych 3492
     Wyniki naboru na stanowiska dyrektorów parków narodowych 1574
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 3791
     Wyniki naboru na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 715
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parkach Narodowych 1109
   Zbycie składników majątku ruchomego 6030
     ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego 20455
     Informacja o wyniku 9404
     ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego 303
   Gospodarka nieruchomościami 3437
     Ogłoszenie o przetargach 18323
     Informacja o wyniku przetargu 9069
Sprzedaż siana
   Ogłoszenia 200
     Ogłoszenia-sprzedaż siana 13171
     Informacja o wyniku 8918
Prawo
   Podstawy prawne 3348
   Statut 4234
   Status prawny 3069
   Radcy prawni 3309
   Budżet 3133
   Majątek 3544
Zamówienia Publiczne
   Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro 7872
     Ogłoszenia o zamówieniu 37225
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 5040
     Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP 1762
   Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro 5639
     Ogłoszenie o zamówieniu 3927
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 2498
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 564
     POIiŚ 403
     PNUW 532
   Archiwum 1128
     Ogłoszenia o zamówieniu 39575
     Ogłoszenia Przetargów 239981
     Wyniki przetargów 60822
Inne
   Rejestry i ewidencje 233
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 136
   Redakcja biuletynu 2441