główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN606116
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ62416
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Ogólne
   Strona główna 62416
   Dane teleadresowe 6804
   Zakres działalności 4103
   Zadania ochronne 148
     Zadania Ochronne 2011-2013 4639
     Zadania Ochronne 2014-2018 2165
     Zadania Ochronne 2019-2020 71
   Projekt planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty 573
   Projekt plany ochrony dla obszaru NATURA 2000 UJŚCIE WARTY 488
   Struktura organizacyjna 6213
     Regulamin i schemat organizacyjny Parku Narodowego "Ujście Warty" 119
     Kierownictwo 4686
     Jednostki organizacyjne 6554
RODO
   Administrator danych 359
Projekty
   POIiŚ 475
     Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym 301
    ›    Nabór do zarządzania projektem 1290
    ›    Wyniki naboru do zarządzania projektem 291
   NFOŚiGW 181
Ogłoszenia
   Praca 11537
     Ogłoszenie o naborach na stanowiska dyrektorów parków narodowych 3326
     Wyniki naboru na stanowiska dyrektorów parków narodowych 1494
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 2910
     Wyniki naboru na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 578
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parkach Narodowych 697
   Zbycie składników majątku ruchomego 5904
     ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego 17092
     Informacja o wyniku 8674
     ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego 249
   Gospodarka nieruchomościami 3296
     Ogłoszenie o przetargach 15998
     Informacja o wyniku przetargu 8365
Sprzedaż siana
   Ogłoszenia 50
     Ogłoszenia-sprzedaż siana 11080
     Informacja o wyniku 8116
Prawo
   Podstawy prawne 3285
   Statut 4101
   Status prawny 2937
   Radcy prawni 3241
   Budżet 3074
   Majątek 3484
Zamówienia Publiczne
   Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro 7063
     Ogłoszenia o zamówieniu 27385
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 4457
     Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP 1485
   Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro 4956
     Ogłoszenie o zamówieniu 1310
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 1917
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 431
     POIiŚ 338
     PNUW 383
   Archiwum 1023
     Ogłoszenia o zamówieniu 33567
     Ogłoszenia Przetargów 238301
     Wyniki przetargów 59442
Inne
   Rejestry i ewidencje 173
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 136
   Redakcja biuletynu 2385