główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN565167
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ59829
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Ogólne
   Strona główna 59829
   Dane teleadresowe 6614
   Zakres działalności 3986
   Zadania ochronne 43
     Zadania Ochronne 2011-2013 4596
     Zadania Ochronne 2014-2018 2118
     Zadania Ochronne 2019-2020 32
   Projekt planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty 482
   Projekt plany ochrony dla obszaru NATURA 2000 UJŚCIE WARTY 426
   Struktura organizacyjna 6061
     Regulamin i schemat organizacyjny Parku Narodowego "Ujście Warty" 64
     Kierownictwo 4560
     Jednostki organizacyjne 6409
RODO
   Administrator danych 311
Projekty
   POIiŚ 264
     Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym 176
    ›    Nabór do zarządzania projektem 734
    ›    Wyniki naboru do zarządzania projektem 191
   NFOŚiGW 113
Ogłoszenia
   Praca 11118
     Ogłoszenie o naborach na stanowiska dyrektorów parków narodowych 3190
     Wyniki naboru na stanowiska dyrektorów parków narodowych 1416
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 2254
     Wyniki naboru na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 432
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parkach Narodowych 424
   Zbycie składników majątku ruchomego 5793
     ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego 14404
     Informacja o wyniku 7930
     ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego 228
   Gospodarka nieruchomościami 3193
     Ogłoszenie o przetargach 13704
     Informacja o wyniku przetargu 7579
   Sprzedaż siana 1960
     Ogłoszenie o sprzedaży siana 8857
     Informacja o wyniku 7359
Prawo
   Podstawy prawne 3223
   Statut 4028
   Status prawny 2892
   Radcy prawni 3194
   Budżet 3037
   Majątek 3448
Zamówienia Publiczne
   Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro 5794
     Ogłoszenia o zamówieniu 17055
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 3345
     Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP 889
   Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro 4380
     Ogłoszenie o zamówieniu 270
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 1578
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 251
     POIiŚ 203
     PNUW 255
   Archiwum 923
     Ogłoszenia o zamówieniu 27137
     Ogłoszenia Przetargów 235585
     Wyniki przetargów 58237
Inne
   Rejestry i ewidencje 116
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 135
   Redakcja biuletynu 2342