główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN473164
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ51838
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Ogólne
   Strona główna 51838
   Dane teleadresowe 6004
   Zakres działalności 3695
   Zadania Ochronne 2011-2013 4367
   Zadania Ochronne 2014-2018 1765
   Projekt planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty 165
   Projekt plany ochrony dla obszaru NATURA 2000 UJŚCIE WARTY 151
   Struktura organizacyjna 5494
     Kierownictwo 4043
     Jednostki organizacyjne 5720
Ogłoszenia
   Praca 9970
     Wolne stanowiska pracy 2459
    ›    Nabór na stanowiska dyrektorów parków narodowych 1191
     Wyniki naboru 705
    ›    Informacja o wynikach naboru na stanowiska dyrektorów parków narodowych 609
   Zbycie składników majątku ruchomego 5208
     ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego 9587
     Informacja o wyniku 5583
     ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego 95
   Gospodarka nieruchomościami 2477
     Ogłoszenie o przetargach 8935
     Informacja o wyniku przetargu 5032
   Sprzedaż siana 1698
     Ogłoszenie o sprzedaży siana 5720
     Informacja o wyniku 5179
Prawo
   Podstawy prawne 3026
   Statut 3766
   Status prawny 2706
   Radcy prawni 3044
   Budżet 2883
   Majątek 3275
Zamówienia Publiczne
   Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro 2768
     Ogłoszenia o zamówieniu 3515
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 900
     Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP 48
   Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro 2656
     Ogłoszenia o zamówieniu 11853
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 869
   Archiwum 626
     Ogłoszenia Przetargów 226292
     Wyniki przetargów 55055
Inne
   Redakcja biuletynu 2192