główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN663096
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ65232
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Ogólne
   Strona główna 65232
   Dane teleadresowe 7147
   Zakres działalności 4269
   Zadania ochronne 281
     Zadania Ochronne 2011-2013 4721
     Zadania Ochronne 2014-2018 2252
     Zadania Ochronne 2019-2020 157
   Projekt planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty 758
   Projekt plany ochrony dla obszaru NATURA 2000 UJŚCIE WARTY 702
   Struktura organizacyjna 6427
     Regulamin i schemat organizacyjny Parku Narodowego "Ujście Warty" 202
     Kierownictwo 4931
     Jednostki organizacyjne 6886
RODO
   Administrator danych 473
Projekty
   POIiŚ 652
     Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym 396
    ›    Nabór do zarządzania projektem 1651
    ›    Wyniki naboru do zarządzania projektem 520
   NFOŚiGW 296
Ogłoszenia
   Praca 12285
     Ogłoszenie o naborach na stanowiska dyrektorów parków narodowych 3542
     Wyniki naboru na stanowiska dyrektorów parków narodowych 1596
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 3993
     Wyniki naboru na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 1225
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parkach Narodowych 1210
   Zbycie składników majątku ruchomego 6082
     ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego 21350
     Informacja o wyniku 9623
     ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego 323
   Gospodarka nieruchomościami 3563
     Ogłoszenie o przetargach 19449
     Informacja o wyniku przetargu 9474
Sprzedaż siana
   Ogłoszenia 258
     Ogłoszenia-sprzedaż siana 13745
     Informacja o wyniku 9131
Prawo
   Podstawy prawne 3385
   Statut 4284
   Status prawny 3112
   Radcy prawni 3348
   Zarządzenia Dyrektora Parku Narodowego Ujście Warty 16
   Budżet 3168
   Majątek 3577
Zamówienia Publiczne
   Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro 8126
     Ogłoszenia o zamówieniu 39596
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 5201
     Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP 1842
   Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro 5948
     Ogłoszenie o zamówieniu 5142
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 2773
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 626
     POIiŚ 437
     PNUW 570
   Archiwum 1214
     Ogłoszenia o zamówieniu 41307
     Ogłoszenia Przetargów 240585
     Wyniki przetargów 61158
Inne
   Rejestry i ewidencje 266
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych 136
   Redakcja biuletynu 2477