główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN494330
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ54232
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Ogólne
   Strona główna 54232
   Dane teleadresowe 6232
   Zakres działalności 3838
   Zadania Ochronne 2011-2013 4460
   Zadania Ochronne 2014-2018 1893
   Projekt planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty 275
   Projekt plany ochrony dla obszaru NATURA 2000 UJŚCIE WARTY 237
   Struktura organizacyjna 5698
     Kierownictwo 4308
     Jednostki organizacyjne 5933
Projekty
   POIiŚ 17
     Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym 17
    ›    Nabór do zarządzania projektem 206
    ›    Przetargi 14
Ogłoszenia
   Praca 10301
     Ogłoszenie o naborach na stanowiska dyrektorów parków narodowych 2893
     Wyniki naboru na stanowiska dyrektorów parków narodowych 1270
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 880
     Wyniki naboru na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty 32
   Zbycie składników majątku ruchomego 5416
     ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego 10704
     Informacja o wyniku 6267
     ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego 156
   Gospodarka nieruchomościami 2627
     Ogłoszenie o przetargach 9942
     Informacja o wyniku przetargu 5689
   Sprzedaż siana 1780
     Ogłoszenie o sprzedaży siana 6368
     Informacja o wyniku 5790
Prawo
   Podstawy prawne 3099
   Statut 3848
   Status prawny 2783
   Radcy prawni 3100
   Budżet 2942
   Majątek 3337
Zamówienia Publiczne
   Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro 3656
     Ogłoszenia o zamówieniu 5322
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 1215
     Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP 309
   Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro 3220
     Ogłoszenia o zamówieniu 15303
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 1025
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 18
     POIiŚ 13
     PNUW 17
   Archiwum 724
     Ogłoszenia Przetargów 228811
     Wyniki przetargów 55858
Inne
   Redakcja biuletynu 2255