główna zawartość

Statystyki odwiedzin strony BIP

Podsumowanie Odwiedzin
OGÓLNA LICZBA ODWIEDZIN485522
LICZBA ODWIEDZIN STRONY GŁÓWNEJ53165
Odwiedziny Poszczególnych Działów
Informacje Ogólne
   Strona główna 53165
   Dane teleadresowe 6119
   Zakres działalności 3760
   Zadania Ochronne 2011-2013 4410
   Zadania Ochronne 2014-2018 1830
   Projekt planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty 210
   Projekt plany ochrony dla obszaru NATURA 2000 UJŚCIE WARTY 185
   Struktura organizacyjna 5584
     Kierownictwo 4174
     Jednostki organizacyjne 5822
Ogłoszenia
   Praca 10145
     Wolne stanowiska pracy 2766
    ›    Nabór na stanowiska dyrektorów parków narodowych 1234
     Wyniki naboru 780
    ›    Informacja o wynikach naboru na stanowiska dyrektorów parków narodowych 640
   Zbycie składników majątku ruchomego 5303
     ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego 10196
     Informacja o wyniku 5958
     ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego 117
   Gospodarka nieruchomościami 2540
     Ogłoszenie o przetargach 9509
     Informacja o wyniku przetargu 5415
   Sprzedaż siana 1729
     Ogłoszenie o sprzedaży siana 6090
     Informacja o wyniku 5534
Prawo
   Podstawy prawne 3048
   Statut 3797
   Status prawny 2739
   Radcy prawni 3063
   Budżet 2902
   Majątek 3299
Zamówienia Publiczne
   Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro 3339
     Ogłoszenia o zamówieniu 4661
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 1122
     Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP 248
   Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro 2955
     Ogłoszenia o zamówieniu 13999
     Zawiadomienie o wyniku postępowania 956
   Archiwum 661
     Ogłoszenia Przetargów 227802
     Wyniki przetargów 55499
Inne
   Redakcja biuletynu 2217