główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dotyczący postępowania O.3500.13.2017/II.ZP.3 Wyłonienie wykonawcy usługi pn. „Kontrola jakości danych teledetekcyjnych archiwalnych i aktualnych, pozyskanych przez wykonawcę usług teledetekcyjnych do projektu POIS.02.04.00-00-00-0006/18 - Etap 2 pozyskanie danych, Etap 3 analiza danych

Załączniki:
Info_z_otwarcia_ofert 88.98 KB
artykuł nr 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu nr O.3500.13.2017/II.ZP.1 pn. Wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej - w celu realizacji projektu (POIS.02.04.00-00-00-0006/18).

Załączniki:
Informacja o otwarciu ofert 80.13 KB
artykuł nr 3

Informacja z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.:,,Budowa Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym''. Znak sprawy: A.3500.1.2018

Załączniki:
Informaja z otwarcia ofert 791.62 KB
artykuł nr 4

Informacja z otwarcia ofert pn. Utwardzenie nawierzchni grobli (szlaku pieszego) na ścieżce przyrodniczej Olszynki

Załączniki:
informacja 245.31 KB
artykuł nr 5

Informacja z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Pełnienie funkcji Nadzoru Budowlanego przy realizacji inwestycji pn. Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym. nr sprawy A.370.1.2018