główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w postępowaniu nr O.3500.13.2017/II.ZP.1 pn. Wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej - w celu realizacji projektu (POIS.02.04.00-00-00-0006/18).

Załączniki:
Informacja o otwarciu ofert 80.13 KB
artykuł nr 2

Informacja z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.:,,Budowa Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym''. Znak sprawy: A.3500.1.2018

Załączniki:
Informaja z otwarcia ofert 791.62 KB
artykuł nr 3

Informacja z otwarcia ofert pn. Utwardzenie nawierzchni grobli (szlaku pieszego) na ścieżce przyrodniczej Olszynki

Załączniki:
informacja 245.31 KB
artykuł nr 4

Informacja z otwarcia ofert w trybie przetargu nieograniczonego na usługę Pełnienie funkcji Nadzoru Budowlanego przy realizacji inwestycji pn. Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym. nr sprawy A.370.1.2018

artykuł nr 5

Informacja zgodnie z art. 86 pkt. 5 ustawy pzp. dot. otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego pn. budowa wieży widokowej na Czarnowskiej Górce wraz z miejscem odpoczynkowo-postojowym