główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DO OGŁOSZENIA nr 2/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTYW RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

W dniu 24 maja 2019 r. Park otrzymał odpowiedź Ministra Środowiska na skargę, w wyniku czego publikuje informację o wyniku przetargu.

artykuł nr 2

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DO OGŁOSZENIA nr 1/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTYW RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

W dniu 24 maja 2019 r. Park otrzymał odpowiedź Ministra Środowiska na skargę, w wyniku czego publikuje informację o wyniku przetargu.

artykuł nr 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania O.3500.13.2017/II.ZP.3 pn. Wyłonienie wykonawcy usługi teledetekcyjnej - w celu realizacji projektu (POIS.02.04.00-00-00-0006/18)

artykuł nr 4

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DO OGŁOSZENIA nr 6/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY

artykuł nr 5

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU DO OGŁOSZENIA nr 5/2019 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTY