główna zawartość
artykuł nr 1

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania A.222.14.2019pn. dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2023

artykuł nr 2

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy: A.200.9.2019 pn. Zakup samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4, o napędzie hybrydowym

artykuł nr 3

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: A.240.4.2019

artykuł nr 4

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: A.3500.3.2019

artykuł nr 5

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY nr Numer sprawy: A.3500.1.2018 pn. Wykonanie wystaw i wyposażenia wnętrz oraz wykonanie szczegółowych scenariuszy wystaw Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego