artykuł nr 1

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - Dostawy. Park Narodowy "Ujście Warty" pn. : DOSTAWA DWÓCH SAMOCHODÓW TERENOWYCH - TYPU PICK-UPnr sprawy: O.200.11.2019

Wykonawca może złożyć odwołanie na zasadach określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)

artykuł nr 2

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA na dostawę pod nazwą: dostawa dwóch samochodów terenowych - typu pick-up postępowania. nr O.200.11.2019

artykuł nr 3

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania A.222.14.2019pn. dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2023

artykuł nr 4

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy: A.200.9.2019 pn. Zakup samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4, o napędzie hybrydowym

artykuł nr 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty znak: A.240.4.2019