Rejestr zmian strony BIP:

Data: 2022-08-18 15:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-18 15:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-18 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-18 14:35
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-18 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-18 14:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-09 12:14
Dział: Ogłoszenia » Praca » Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. edukacji, znak sprawy: D.650.90.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-09 12:14
Dział: Ogłoszenia » Praca » Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. edukacji, znak sprawy: D.650.90.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-09 12:13
Dział: Ogłoszenia » Praca » Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. edukacji, znak sprawy: D.650.90.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-09 12:13
Dział: Ogłoszenia » Praca » Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. edukacji, znak sprawy: D.650.90.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-05 12:40
Dział: Ogłoszenia » Praca » Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. udostępniania, znak sprawy: D.110.2.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-05 12:40
Dział: Ogłoszenia » Praca » Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. udostępniania, znak sprawy: D.110.2.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-05 12:39
Dział: Ogłoszenia » Praca » Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty
Opis zmian: dodanie artykułu: Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza nabór na stanowisko: Specjalista ds. udostępniania, znak sprawy: D.110.2.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-05 08:46
Dział: Ogłoszenia » Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenie o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE nr 4/2022 O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ NA NAJEM CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W OŚRODKU MUZEALNO EDUKACYJNYM PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY" Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE USŁUG MAŁEJ GASTRONOMII
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-05 08:45
Dział: Ogłoszenia » Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenie o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE nr 4/2022 O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ NA NAJEM CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W OŚRODKU MUZEALNO EDUKACYJNYM PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY" Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE USŁUG MAŁEJ GASTRONOMII
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-05 08:43
Dział: Ogłoszenia » Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenie o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE nr 4/2022 O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ NA NAJEM CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W OŚRODKU MUZEALNO EDUKACYJNYM PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY" Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE USŁUG MAŁEJ GASTRONOMII
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-05 08:42
Dział: Ogłoszenia » Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenie o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE nr 4/2022 O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ NA NAJEM CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W OŚRODKU MUZEALNO EDUKACYJNYM PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY" Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE USŁUG MAŁEJ GASTRONOMII
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-05 08:39
Dział: Ogłoszenia » Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenie o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE nr 4/2022 O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ NA NAJEM CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W OŚRODKU MUZEALNO EDUKACYJNYM PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY" Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE USŁUG MAŁEJ GASTRONOMII
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-05 08:39
Dział: Ogłoszenia » Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenie o przetargach
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE nr 4/2022 O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ NA NAJEM CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W OŚRODKU MUZEALNO EDUKACYJNYM PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY" Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE USŁUG MAŁEJ GASTRONOMII
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-05 08:38
Dział: Ogłoszenia » Gospodarka nieruchomościami » Ogłoszenie o przetargach
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE nr 4/2022 O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ NA NAJEM CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W OŚRODKU MUZEALNO EDUKACYJNYM PARKU NARODOWEGO "UJŚCIE WARTY" Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE USŁUG MAŁEJ GASTRONOMII
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-03 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-03 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-03 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-03 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-03 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-03 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-03 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-03 14:54
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-03 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska
Data: 2022-08-03 14:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego „Ujście Warty” O.231.14.2022
Wykonanie: Magdalena Jankowska