Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Ogólne
   Strona główna72469
   Dane teleadresowe8156
   Zakres działalności4695
   Zadania ochronne695
     Zadania Ochronne 2011-20134996
     Zadania Ochronne 2014-20182557
     Zadania Ochronne 2019-2020477
   Projekt planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty1248
   Projekt plany ochrony dla obszaru NATURA 2000 UJŚCIE WARTY1218
   Struktura organizacyjna7100
     Regulamin i schemat organizacyjny Parku Narodowego "Ujście Warty"544
     Kierownictwo5597
     Jednostki organizacyjne7613
Inspektor Ochrony danych osobowych
   Administrator danych838
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych61
Projekty
   POIiŚ993
     Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym617
    ›    Nabór do zarządzania projektem2441
    ›    Wyniki naboru do zarządzania projektem1232
   NFOŚiGW593
Ogłoszenia
   Praca14756
     Ogłoszenie o naborach na stanowiska dyrektorów parków narodowych 4191
     Wyniki naboru na stanowiska dyrektorów parków narodowych1985
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty12451
     Wyniki naboru na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty3080
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parkach Narodowych2444
   Zbycie składników majątku ruchomego6863
     ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego33436
     Informacja o wyniku 11570
     ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego685
   Gospodarka nieruchomościami4600
     Ogłoszenie o przetargach30547
     Informacja o wyniku przetargu12044
Sprzedaż siana
   Ogłoszenia825
     Ogłoszenia-sprzedaż siana19192
     Informacja o wyniku10941
Prawo
   Podstawy prawne3687
   Statut4623
   Status prawny3457
   Radcy prawni3645
   Zarządzenia Dyrektora Parku Narodowego Ujście Warty336
   Budżet3425
   Majątek3857
Zamówienia Publiczne
   Przetargi, konkursy powyżej 130 000 złotych9853
     Ogłoszenia o zamówieniu63276
     Zawiadomienie o wyniku postępowania7163
     Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 222 ust.5 ustawy PZP2982
   Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych7571
     Ogłoszenie o zamówieniu13972
     Zawiadomienie o wyniku postępowania5372
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych1053
     POIiŚ649
     PNUW918
   Archiwum1616
     Ogłoszenia o zamówieniu57231
     Ogłoszenia Przetargów250806
     Wyniki przetargów68455
Inne
   Rejestry i ewidencje587
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych139
   Redakcja biuletynu2770
Łączna liczba odwiedzin:811193