Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Ogólne
   Strona główna76253
   Dane teleadresowe8617
   Zakres działalności4916
   Zadania ochronne872
     Zadania Ochronne 2011-20135089
     Zadania Ochronne 2014-20182651
     Zadania Ochronne 2019-2020577
     Zadania Ochronne 2021-202394
   Projekt planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty1498
   Projekt plany ochrony dla obszaru NATURA 2000 UJŚCIE WARTY1516
   Struktura organizacyjna7394
     Regulamin i schemat organizacyjny Parku Narodowego "Ujście Warty"742
     Kierownictwo5925
     Jednostki organizacyjne7981
Inspektor Ochrony danych osobowych
   Administrator danych974
   Inspektor Ochrony Danych Osobowych161
Projekty
   POIiŚ1117
     Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym1555
    ›    Nabór do zarządzania projektem2628
    ›    Wyniki naboru do zarządzania projektem1380
   NFOŚiGW729
Ogłoszenia
   Praca15384
     Ogłoszenie o naborach na stanowiska dyrektorów parków narodowych 4407
     Wyniki naboru na stanowiska dyrektorów parków narodowych2170
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty15071
     Wyniki naboru na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty3317
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parkach Narodowych2880
   Zbycie składników majątku ruchomego7136
     ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego35646
     Informacja o wyniku 11778
     ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego801
   Gospodarka nieruchomościami5430
     Ogłoszenie o przetargach34824
     Informacja o wyniku przetargu13118
Sprzedaż siana
   Ogłoszenia1001
     Ogłoszenia-sprzedaż siana20354
     Informacja o wyniku11112
Prawo
   Podstawy prawne3814
   Statut4817
   Status prawny3604
   Radcy prawni3760
   Zarządzenia Dyrektora Parku Narodowego Ujście Warty459
   Budżet3522
   Majątek3979
Zamówienia Publiczne
   Przetargi, konkursy powyżej 130 000 złotych10477
     Ogłoszenia o zamówieniu71830
     Zawiadomienie o wyniku postępowania7811
     Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 222 ust.5 ustawy PZP3427
   Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych8043
     Ogłoszenie o zamówieniu17524
     Zawiadomienie o wyniku postępowania6147
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych1316
     POIiŚ775
     PNUW1137
   Archiwum1776
     Ogłoszenia o zamówieniu62153
     Ogłoszenia Przetargów252086
     Wyniki przetargów69296
Inne
   Rejestry i ewidencje731
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych139
   Redakcja biuletynu2880
Plan działalności
   Rok 2022123
   Rok 202196
Kontrola zarządcza
   Rok 2021109
Łączna liczba odwiedzin:858929