Statystyki odwiedzin strony BIP

Informacje Ogólne
   Strona główna67997
   Dane teleadresowe7443
   Zakres działalności4419
   Zadania ochronne412
     Zadania Ochronne 2011-20134799
     Zadania Ochronne 2014-20182356
     Zadania Ochronne 2019-2020266
   Projekt planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty930
   Projekt plany ochrony dla obszaru NATURA 2000 UJŚCIE WARTY879
   Struktura organizacyjna6685
     Regulamin i schemat organizacyjny Parku Narodowego "Ujście Warty"321
     Kierownictwo5122
     Jednostki organizacyjne7134
RODO
   Administrator danych576
Projekty
   POIiŚ763
     Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0201/17-00 projektu Budowa i wyposażenie Ośrodka Muzealno-Edukacyjnego wraz z zapleczem administracyjnym oraz technicznym467
    ›    Nabór do zarządzania projektem1904
    ›    Wyniki naboru do zarządzania projektem762
   NFOŚiGW395
Ogłoszenia
   Praca13232
     Ogłoszenie o naborach na stanowiska dyrektorów parków narodowych 3749
     Wyniki naboru na stanowiska dyrektorów parków narodowych1731
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty7096
     Wyniki naboru na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty2696
     Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parkach Narodowych1662
   Zbycie składników majątku ruchomego6326
     ogłoszenie o sprzedaży składników majątku ruchomego25696
     Informacja o wyniku 10363
     ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego398
   Gospodarka nieruchomościami3786
     Ogłoszenie o przetargach22151
     Informacja o wyniku przetargu10193
Sprzedaż siana
   Ogłoszenia452
     Ogłoszenia-sprzedaż siana15885
     Informacja o wyniku9828
Prawo
   Podstawy prawne3482
   Statut4400
   Status prawny3231
   Radcy prawni3446
   Zarządzenia Dyrektora Parku Narodowego Ujście Warty144
   Budżet3262
   Majątek3675
Zamówienia Publiczne
   Przetargi, konkursy powyżej 30 000 euro8729
     Ogłoszenia o zamówieniu47831
     Zawiadomienie o wyniku postępowania5860
     Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust.5 ustawy PZP2223
   Przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro6489
     Ogłoszenie o zamówieniu7601
     Zawiadomienie o wyniku postępowania3583
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych743
     POIiŚ502
     PNUW721
   Archiwum1340
     Ogłoszenia o zamówieniu47314
     Ogłoszenia Przetargów243790
     Wyniki przetargów63844
Inne
   Rejestry i ewidencje351
     Rejestr Umów Cywilnoprawnych138
   Redakcja biuletynu2568
Łączna liczba odwiedzin:714141