Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Przetargi, konkursy poniżej 130 000 złotych

Zakup i dostawa łodzi i silników na potrzebę wyposażenia przystani Parku Narodowego ...

Utworzony: 2022-08-03 | Zmodyfikowany: 2022-08-18 15:08

2. Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza nabór na stanowisko: Sp...

Utworzony: 2022-08-09 | Zmodyfikowany: 2022-08-09 12:14

3. Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza nabór na stanowisko: Sp...

Utworzony: 2022-08-05 | Zmodyfikowany: 2022-08-05 12:40

4. Ogłoszenie o przetargach

OGŁOSZENIE nr 4/2022 O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNE...

Utworzony: 2022-08-05 | Zmodyfikowany: 2022-08-05 08:45

5. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania na zapytanie ofertowe nr D.451.10.2021 Zagospoda...

Utworzony: 2022-07-27 | Zmodyfikowany: 2022-07-27 09:56

6. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr D.451.10.2021 Zagospodarowanie miejsca odpoczynkowo - postojow...

Utworzony: 2022-07-07 | Zmodyfikowany: 2022-07-08 09:14

7. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania na zapytanie ofertowe nr O.221.4.2022 pn.: &bdqu...

Utworzony: 2022-06-30 | Zmodyfikowany: 2022-06-30 08:52

8. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr O.221.4.2022 pn.: "Wypas bydła na terenie Parku Narodoweg...

Utworzony: 2022-06-14 | Zmodyfikowany: 2022-06-14 14:44

9. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania na zapytanie ofertowe nr A.222.14.2022 pn.: &bdq...

Utworzony: 2022-05-24 | Zmodyfikowany: 2022-05-24 12:08

10. Projekt planu ochrony dla Parku Narodowego Ujście Warty

Zawiadomienie o przystąpieniu do opracowania projektu Planu Ochrony Parku Narodowego...

Utworzony: 2022-05-23 | Zmodyfikowany: 2022-05-23 13:32

11. Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza nabór na stanowisko: Sp...

Utworzony: 2022-05-20 | Zmodyfikowany: 2022-05-20 14:05

12. Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

Zespół finansowo-księgowy tel. (95) 7524028, (95) 7524016 wew. 221 e-mail: ksiegowosc@pnujsciewarty.gov.pl Główny Księgowy: Wioletta Chara e-mail: wioletta.chara@pnujsciewarty.gov.pl Starszy Księgowy: Bożena Helm e-mail: bozena.helm@pnujsciewarty.gov.pl Księgowy: Andżelika Dawidziak e-mail: andzelika.dawidziak@pnujsciewarty.gov.pl Zespół do spraw administracyjnych Parku tel. (95) 7524016 wew. 223 e-mail: administracja@pnujsciewarty.home.pl Główny Specjalista ds. Administracyjnych: Magdalena ...

Utworzony: 2006-08-10 | Zmodyfikowany: 2022-05-18 14:49

13. Kierownictwo

Kierownictwo

Dyrektor Konrad Wypychowski tel. (95) 7524027 e-mail: konrad.wypychowski@pnujsciewarty.gov.pl Zastępca Dyrektora Michał Wołowik tel. (95) 7524027 e-mail: michal.wolowik@pnujsciewarty.gov.pl

Utworzony: 2006-08-10 | Zmodyfikowany: 2022-05-18 14:46

14. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.222.14.2022 pn.: "Pielęgnacja zieleni przy budynku dyre...

Utworzony: 2022-05-13 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 14:02

15. Informacja o wyniku przetargu

Informacje o wynikach przetargów pisemnych nieograniczonych nr 12, 13, 14, 15 do OGŁ...

Utworzony: 2022-04-11 | Zmodyfikowany: 2022-05-13 10:01

16. Statut

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statut...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu ?Ujście Warty? z siedzibą w Chyrzynie. Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: § 1. Parkowi Narodowemu ?Ujście Warty? z siedzibą w Chyrzynie nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia. § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogł...

Utworzony: 2006-08-10 | Zmodyfikowany: 2022-05-06 10:52

17. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania na zapytanie ofertowe nr D.3500.3.2021 pn.: &bdq...

Utworzony: 2022-05-06 | Zmodyfikowany: 2022-05-06 09:11

18. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr D.0650.37.2022 "Pielęgnacja zieleni wokół Ośrodka Muzealn...

Utworzony: 2022-04-22 | Zmodyfikowany: 2022-04-22 14:52

19. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr D.3500.3.2021 pn.: „Zakup lornetek i lunet do działań ed...

Utworzony: 2022-04-20 | Zmodyfikowany: 2022-04-20 14:31

20. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia nr O.200.3.2022 w przedmiocie: Dosta...

Utworzony: 2022-04-12 | Zmodyfikowany: 2022-04-14 11:06