Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Informacja o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIA pt. „OGŁOSZENIE nr 4 -SPRZEDAŻ SIA...

Utworzony: 2020-09-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 11:06

2. Informacja o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIA pt. „OGŁOSZENIE nr 3 -SPRZEDAŻ SIA...

Utworzony: 2020-09-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 11:05

3. Ogłoszenia-sprzedaż siana

Ogłoszenie nr 5 - sprzedaż siana nr A.402.5.2020 z dnia 14 września 2020 r.

1. Sposób przygotowania oferty: a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej na niżej podany adres i powinna być przygotowana wg wzoru formularza będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 2. b) Kupujący wnosi wadium w wysokości wskazanej w ust. 1 w gotówce w kasie Parku w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca lub na konto bankowe nr 87 1130 1222 0030 2047 8690 0001. Tytuł wpłaty: „„Oferta - A.402.5.2020 - nr 5 część nr ……./całość”. Wadium należy w...

Utworzony: 2020-09-14 | Zmodyfikowany: 2020-09-14 11:02

4. Jednostki organizacyjne

Jednostki organizacyjne

Zespół finansowo-księgowy tel. (95) 7524028, (95) 7524016 wew. 221 e-mail: ksiegowosc@pnujsciewarty.gov.pl Główny Księgowy: Wioletta Chara e-mail: wioletta.chara@pnujsciewarty.gov.pl Starszy Księgowy: Bożena Helm e-mail: bozena.helm@pnujsciewarty.gov.pl Księgowy: Andżelika Dawidziak e-mail: andzelika.dawidziak@pnujsciewarty.gov.pl Zespół do spraw administracyjnych Parku tel. (95) 7524016 wew. 223 e-mail: administracja@pnujsciewarty.home.pl Specjalista ds. Administracyjnych: Magdalena Jankows...

Utworzony: 2006-08-10 | Zmodyfikowany: 2020-09-09 12:07

5. Wyniki przetargów

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU pn. OGŁOSZENIE nr 5...

Utworzony: 2015-11-18 | Zmodyfikowany: 2020-08-26 14:27

6. Ogłoszenia-sprzedaż siana

Ogłoszenie nr 4 - sprzedaż siana nr A.402.5.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej na niżej podany adres i powinna być przygotowana wg wzoru formularza będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 2. Kupujący wnosi wadium w wysokości wskazanej w ust. 1 należy wpłacić w gotówce w kasie Parku w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca lub na konto bankowe nr 87 1130 1222 0030 2047 8690 0001. Tytuł wpłaty: „„Oferta - A.402.5.2020 - nr 4 część nr ……./całość”. Wadium n...

Utworzony: 2020-08-26 | Zmodyfikowany: 2020-08-26 13:10

7. Ogłoszenia-sprzedaż siana

Ogłoszenie nr 3 - sprzedaż siana nr A.402.5.2020 z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Sposób przygotowania oferty: ofertę należy złożyć w formie pisemnej na niżej podany adres i powinna być przygotowana wg wzoru formularza będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 2. Kupujący wnosi wadium w wysokości wskazanej w ust. 1 należy wpłacić w gotówce w kasie Parku w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca lub na konto bankowe nr 87 1130 1222 0030 2047 8690 0001. Tytuł wpłaty: „„Oferta - A.402.5.2020 - nr 3 część nr ……./całość”. Wadium n...

Utworzony: 2020-08-21 | Zmodyfikowany: 2020-08-21 09:55

8. Informacja o wyniku przetargu

NFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO przetarg nr: 3 KOMPLEKS nr: 57

Utworzony: 2020-08-19 | Zmodyfikowany: 2020-08-19 15:51

9. Informacja o wyniku przetargu

NFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO przetarg nr: 2 KOMPLEKS nr: 24

Utworzony: 2020-08-19 | Zmodyfikowany: 2020-08-19 15:50

10. Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO przetarg nr: 1 KOMPLEKS nr: 7

Utworzony: 2020-08-19 | Zmodyfikowany: 2020-08-19 15:48

11. Informacja o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIA pt. „OGŁOSZENIE nr 2 -SPRZEDAŻ SIA...

Utworzony: 2020-08-19 | Zmodyfikowany: 2020-08-19 15:18

12. Informacja o wyniku

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA OGŁOSZENIA pt. „OGŁOSZENIE -SPRZEDAŻ SIANA&rd...

Utworzony: 2020-08-19 | Zmodyfikowany: 2020-08-19 15:16

13. Zawiadomienie o wyniku postępowania

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY A.222.12.2020 pn.: Szlaban - dostawa i montaż wraz z komple...

Utworzony: 2020-08-05 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 13:30

14. Ogłoszenia-sprzedaż siana

Ogłoszenie nr 2 - sprzedaż siana nr A.402.5.2020 z dnia 04 sierpnia 2020 r.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w terminie do dnia 19 sierpnia 2020 r. do godziny 13:00 w kopercie opisaną „Oferta siano - A.402.5.2020 nr 2”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 sierpnia 2020 r. o godzinie 13:30 w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty”. W dniu 5 sierpnia 2020 r. wprowadzono zmianę w pkt. 9 w ogłoszeniu nr 2 - sprzedaż siana z dnia 4 sierpnia 2020 r. o następującej treści: Spos...

Utworzony: 2020-08-04 | Zmodyfikowany: 2020-08-05 08:53

15. Ogłoszenia-sprzedaż siana

Ogłoszenie - sprzedaż siana nr A.402.5.2020 z dnia 28 lipca 2020 r.

Ofertę należy dostarczyć do siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w terminie do dnia 12 sierpnia 2020 r. do godziny 13:00 w kopercie opisaną „Oferta siano - A.402.5.2020”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2020 r. o godzinie 13:30 w siedzibie Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 13:56

16. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.222.12.2020. Przedmiotem zamówienia jest szlaban - dostawa i...

Ofertę należy złożyć do dnia 5 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Parku Narodowego „Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „A.22.12.2020, szlaban – dostawa i montaż – nie otwierać przed dniem 5 sierpnia 2020 godziną 12:15”, bez podawania nadawcy. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Parku Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w dniu 5 sierpnia 2020 o godzinie 12:15

Utworzony: 2020-07-28 | Zmodyfikowany: 2020-07-28 13:22

17. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.140.1.2020 pn. wykonania usługi szkolenia BHP pracowników P...

Ofertę należy złożyć do dnia 16 lipca 2020 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Parku Narodowego „Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „nr sprawy: A.140.1.2020, szkolenie bhp – nie otwierać przed dniem 16 lipca 2020 godziną 12:15”, bez podawania nadawcy. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Parku Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w dniu 16 lipca 2020 o godzinie 12:15. W dniu 10.07.2020 dokonano zmianę w zapisach ...

Utworzony: 2020-07-09 | Zmodyfikowany: 2020-07-10 09:06

18. Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty

DYREKTOR PARKU NARODOWEGO „UJŚCIE WARTY” OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWI...

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” ; Chyrzyno 1 ; 69 – 113 Górzyca godz. do godziny 12.00 dnia 17.07. 2020r. w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracy – STRAŻNIK STRAŻY PARKU, lub przesłać skany dokumentów na adres: sekretariat@pnujsciewarty.gov.p

Utworzony: 2020-07-09 | Zmodyfikowany: 2020-07-09 14:51

19. Zawiadomienie o wyniku postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA pn. usługa polegająca na koszeniu łąk or...

Utworzony: 2020-07-03 | Zmodyfikowany: 2020-07-03 11:43

20. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania pn. zakup systemu do zliczania turystów na ścież...

Utworzony: 2020-07-02 | Zmodyfikowany: 2020-07-02 07:59