Ostatnio dodane lub zmodyfikowane artykuły

1. Ogłoszenia o zamówieniu

TRYB UDZIELANEGO ZAMÓWIENIA: Przetarg Nieograniczony Zgodnie z art. 132 ustawy pzp p...

Utworzony: 2021-11-03 | Zmodyfikowany: 2021-12-01 10:45

2. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania - unieważnienie zapytania ofertowego nr A.130.1....

Utworzony: 2021-11-26 | Zmodyfikowany: 2021-11-26 12:16

3. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.130.1.2021 pn.: „Kompleksowa obsługa polegająca na wyk...

Utworzony: 2021-11-24 | Zmodyfikowany: 2021-11-24 13:58

4. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania na zapytanie ofertowe nr A.162.9.2021 „Zak...

Utworzony: 2021-11-23 | Zmodyfikowany: 2021-11-23 13:21

5. Informacja o wyniku

Ogłoszenie o wyniku postępowania na sprzedaż siana A.402.14.2021 ogłoszenie nr 4

Utworzony: 2021-11-16 | Zmodyfikowany: 2021-11-16 09:59

6. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.162.9.2021 „Zakup i dostawa sortów mundurowych i odzie...

Utworzony: 2021-11-09 | Zmodyfikowany: 2021-11-09 08:52

7. Ogłoszenia o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: Przetarg Nieograniczony Zgodnie z art. 132 ustawy pzp pn.: ...

Utworzony: 2021-11-03 | Zmodyfikowany: 2021-11-03 13:37

8. Ogłoszenia-sprzedaż siana

Ogłoszenie nr 4 - sprzedaż siana, nr sprawy: A.402.14.2021 Park Narodowy „Ujśc...

Utworzony: 2021-10-29 | Zmodyfikowany: 2021-11-02 09:28

9. Informacja o wyniku

Ogłoszenie o wyniku postępowania na sprzedaż siana A.402.14.2021 ogłoszenie nr 3

Utworzony: 2021-10-27 | Zmodyfikowany: 2021-10-27 14:43

10. Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza nabór na stanowisko: Sp...

Utworzony: 2021-10-19 | Zmodyfikowany: 2021-10-19 14:45

11. Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza nabór na stanowisko: Ki...

Utworzony: 2021-10-19 | Zmodyfikowany: 2021-10-19 14:38

12. Ogłoszenia-sprzedaż siana

Ogłoszenie nr 3 - sprzedaż siana, nr sprawy: A.402.14.2021 Park Narodowy „Ujśc...

Utworzony: 2021-10-07 | Zmodyfikowany: 2021-10-07 15:17

13. Informacja o wyniku

Ogłoszenie o wyniku postępowania na sprzedaż siana A.402.14.2021 ogłoszenie nr 2

Utworzony: 2021-09-23 | Zmodyfikowany: 2021-09-23 14:18

14. Ogłoszenie o naborach na stanowiska dyrektorów parków narodowych

DYREKTORA WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO (nr ref.: K/PN/3/21)

Utworzony: 2021-09-20 | Zmodyfikowany: 2021-09-20 09:38

15. Ogłoszenie o naborach na wolne stanowiska w Parku Narodowy Ujście Warty

Dyrektor Parku Narodowego „Ujście Warty” ogłasza nabór na stanowisko: sp...

Utworzony: 2021-09-14 | Zmodyfikowany: 2021-09-14 13:26

16. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty TRYB PODSTAWOWY Zgodnie z art. 275 pk...

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-09 13:02

17. Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 222 ust.5 ustawy PZP

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty TRYB PODSTAWOWY Zgodnie z art. 275 pk...

Utworzony: 2021-09-09 | Zmodyfikowany: 2021-09-09 12:54

18. Informacja o wyniku

Ogłoszenie o wyniku postępowania na sprzedaż siana A.402.14.2021 ogłoszenie nr 1

Utworzony: 2021-09-08 | Zmodyfikowany: 2021-09-08 10:37

19. Ogłoszenia-sprzedaż siana

Ogłoszenie nr 2 - sprzedaż siana, nr sprawy: A.402.14.2021 Park Narodowy „Ujśc...

Utworzony: 2021-09-08 | Zmodyfikowany: 2021-09-08 10:35

20. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia nr A.231.44.2021 w przedmiocie: dost...

Utworzony: 2021-09-08 | Zmodyfikowany: 2021-09-08 10:10