artykuł nr 1

Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie planu ochrony dla obszaru NATURA 2000 UJŚCIE WARTY